Blue League

Czy znacie swoją życiówkę na 100 m lub 1 km? Kiedy ostatni raz skaliście w dal?
Czy kiedykolwiek pchaliście kulą lub skakaliście wzwyż?

 

Niepowtarzalna okazja sprawdzenia się dla wszystkich chętnych już 11 maja i 6 lipca 2019 r. Właśnie wtedy w Krakowie odbędą się dwie edycje, największych w Polsce, zawodów lekkoatletycznych dla amatorów pn. „Blue League”. Impreza odbędzie się na arenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód przy ul. Bulwarowej.

ZapisyLista startowa Wydarzenie na FbStrona na Fb

 

Udział w zawodach jest bezpłatny. Wśród konkurencji oferowanych w ramach zawodów są: bieg na 100m, bieg na 400m, bieg na 1000m, test Coopera, skok w dal, skok wzwyż oraz pchnięcie kulą. Pomiar czasu podczas biegów realizowany będzie z wykorzystaniem fotokomórki.

 


Regulamin zawodów 11 maja 2019 r.

 

1. Organizatorami comiesięcznych zawodów lekkoatletycznych pn. „Blue League„, w skrócie: „BL”, są: Stowarzyszenie biegaczy I Ty Możesz Być Wielki, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” oraz Sprinterzy.com. Wydarzenie ma charakter koleżeńsko-towarzyski.

2. Cel imprezy:
a) możliwość sprawdzenia się m.in. na krótkim, średnim, długim dystansie na bieżni lekkoatletycznej oraz w konkurencjach technicznych,
b) promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej,
c) promocja biegania i fitnessu jako najprostszych form aktywności sportowej,
d) promocja działalności stowarzyszenia biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”, portalu SPRINTERZY.COM oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód

3. Termin i miejsce:
Najbliższa, 22-ga edycja zawodów odbędzie się 11 maja 2019 r.  (sobota) w godz. 11:30-15:30, na 400 metrowej bieżni stadionu lekkoatletycznego, należącego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód, usytuowanego w Krakowie, pod adresem osiedle Szkolne 39.

Harmonogram startów:
– 11:30-11:45 1000M
– 11:45-12:30 – 100m M
– 12:30-13:00 – 100m K
– 13:00-13:35 – 400m M
– 13:35-14:10 – 400m K
– 14:10-14:40 – Test Coopera

– 11:30-12:40 – Pchnięcie kulą
– 12:30-13:20 – skok wzwyż
– 13:20-14:30 – skok w dal

4. Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kobiety i mężczyzn w konkurencjach: Biegi na dystansach 100m, 400m i 1000m, skok w dal, skok wzwyż oraz pchnięcie kulą. Dodatkowo przeprowadzony zostanie również Test Coopera (próba wytrzymałości organizmu, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu).

5. Warunki uczestnictwa:
a) W celu wzięcia udziału w zawodach należy dokonać rejestracji. Zgłoszenia za pomocą formularza można przesyłać do 7 maja (wtorek) do godziny 23:00. Po powyższym terminie zapisy realizowane będą na miejscu zawodów. Zapisy będą przyjmowane do wyczerpania limitu 150 miejsc.
b) Imienne numery startowe dostaną wyłącznie uczestnicy, którzy przesłali swoje zgłoszenia do 7 maja (wtorek) do godziny 18:00. Osoby, które przesłały zgłoszenia po powyższym terminie dostaną uniwersalne numery startowe. Uniwersalne numery startowe będą wydawane do wyczerpania dostępnych numerów.
c) W zawodach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby niezależnie od wieku. Możliwe jest uczestnictwo w każdej wyżej wymienionej konkurencji.
d) Możliwe jest wystartowanie maksymalnie w 2 konkurencjach biegowych i w 2 konkurencjach technicznych.
e) Udział w zawodach jest bezpłatny.

6. Świadczenia organizatorów:
a) Każdy uczestnik otrzyma numer startowy wraz z agrafkami oraz gadżet. Będzie można je odebrać w dniu zawodów w biurze zawodów ok. 10-30 minut przed rozpoczęciem każdych zawodów.
b) Dla uczestników zawodów udostępnione będzie zaplecze sanitarne, znajdujące się w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.
c) Przewidziane są okolicznościowe nagrody dla najlepszych uczestników m.in. w postaci statuetek / pucharów. Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w zależności od hojności sponsorów.
d) Godzinowy harmonogram zawodów zostanie podany na kilka dni przed rozpoczęciem zawodów.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej modyfikacji godziny rozpoczęcia poszczególnych konkurencji w dniu zawodów w zależności od liczby uczestników lub panujących warunków pogodowych.

7. Wyniki i klasyfikacje.
a) Wyniki każdej z konkurencji będą publikowane możliwie najszybciej na stronie http://itmbw.pl
b) Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi po zakończeniu zawodów.

8. Postanowienia końcowe
1) Organizator nie zapewnia opieki medycznej. Każdy uczestnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
2) Zawody odbędą się bez względu na panujące na trasie biegu warunki atmosferyczne;
3) Numery startowe należy umieścić na odzieży wierzchniej, z przodu koszulki, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu;
4) Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu;
5) Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
6) Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami;
7) Nie dopuszcza się startu zawodników Nordic Walking, wózkami dziecięcymi, innymi pojazdami oraz ze zwierzętami;
8) Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani;
9) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb Organizatora biegu;
10) Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wszystkie pytania dotyczące biegów należy kierować na biuro@itmbw.pl


Koszulki

Dla wszystkich uczestników zawodów czekać będą okolicznościowe gadżety. O tym czym one będą dokładnie będziemy informować na naszych stronach. Prosimy o cierpliwość 🙂

 


Nagrody

Nagradzamy najlepsze trójki (kobiet i mężczyzn) startujące w 7 konkurencjach:

🔷 100m
🔷 400m 
🔷 1000m
🔷 Test Coopera
🔷 Skok w dal
🔷 Skok wzwyż
🔷Pchnięcie kulą 


Dotychczas odbyło się 21 edycji zawodów, w tym w 2018 roku mityngi zostały zorganizowane w dniach: 14 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca i 7 lipca

Zawody lekkoatletyczne Blue League. Start testu coopera

O Blue League

Zawody Blue League mają charakter koleżeńsko-towarzyski. Ich celem jest umożliwienie sprawdzenia się na krótkim, średnim, długim dystansie na bieżni lekkoatletycznej oraz w konkurencjach technicznych, a także promowanie zdrowego trybu życia. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Podczas zawodów nie obowiązuje ograniczenie ze względu na wiek uczestników czy stopień zaawansowania. Przy każdej konkurencji obecny jest trener, którego zadaniem jest pomoc wszystkim uczestnikom w poprawnym i bezpiecznym uczestniczeniu w wybranych konkurencjach.  Jedna osoba może wystartować maksymalnie w 2 konkurencjach biegowych oraz 2 konkurencjach technicznych.

Zawody Blue League odbywają się na stadionie lekkoatletycznym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód. Relacje z zawodów w 2019 r.:

#17-14 kwietnia  #18-19 maja  #19-16 czerwca  #20-7 lipca

 


Nowy sezon

Najbliższe zawody rozpoczną sezon lekkoatletycznego ITMBW. Dla najlepszych zawodników podczas całego sezonu wręczane będą okolicznościowe nagrody oraz statuetki.

 

Baner Miasta Kraków - projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa