O nas

Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki, w skrócie: „ITMBW”, zostało zarejestrowane 19 kwietnia 2013 roku przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym SKF/121. Do celów Stowarzyszenia należy m.in. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności popularyzowanie idei biegania.

Zarząd Stowarzyszenia:

Oświęcimka Rafał – Prezes
Dziedzieniewicz Agnieszka – Członek Zarządu
Gałązka Mateusz – Członek Zarządu
Kempa Ewelina – Członek Zarządu
Lech Judyta – Członek Zarządu
Opyrchał Tomasz – Członek Zarządu
Rychlik Magdalena – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Jura Maciej – Przewodnicząca
Sapa Małgorzata – Wiceprzewodnicząca
Nabielec Joanna – Członek Komisji


Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie liczy 71 zadeklarowanych i aktywnych Członków
(na dzień 13.01.2018 r.).