ITMBWieczorem Regulamin

Regulamin Cyklu
I Ty Możesz Biegać Wieczorem

Organizatorem cotygodniowych biegów I Ty Możesz Biegać Wieczorem (w skr. ITMBWieczorem) jest Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki – ITMBW Kraków”. Biegi mają charakter koleżeńsko-towarzyski.

 1.  Termin:
  Sezon ITMBWieczorem trwa od 15.02.2018 r. do 20.12. 2018 r. Biegi rozgrywane są w każdy czwartek o godz. 20:00.
 2.  Trasa:
  •  Biegi organizowane są na krakowskich Bulwarach Wiślanych na dystansach:
   5 km i 10 km (do wyboru).
   Istnieje możliwość zmiany trasy przez organizatora w szczególnych przypadkach. O zmianie informacja pojawi się na facebooku.
  • Trasa biegu nr 1: Start biegu na Bulwarze Czerwieńskim na wysokości DH Jubilat. Trasa wiedzie Bulwarami Wiślanymi w stronę Wawelu, a następnie aż do mostu przy ul. Starowiślnej (2,5 km), gdzie następuje „nawrotka” do miejsca startu, które jest zarazem metą biegu. W przypadku biegu na dystansie 10 km, trasę należy pokonać dwukrotnie.
  • Trasa biegu nr 2: wiedzie Bulwarami Wiślanymi nieopodal Mostu Dębnickiego, (po przeciwnej stronie niż trasa nr 1) a następnie aż do Szaniec Polowy na ul. Tynieckiej (2,5 km), gdzie następuje „nawrotka” do miejsca startu, które jest zarazem metą biegu. W przypadku biegu na dystansie 10 km, trasę należy pokonać dwukrotnie.
  • Trasa nr 1 i nr 2 będą stosowane wymiennie co jeden miesiąc.
   • Trasa 1 – luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
   • Trasa 2 – marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad
  • Limit czasu na pokonanie trasy biegu: 5km: 40 minut, 10 km: 1 godzina – zalecamy start w biegu na 10 km tylko zaawansowanym biegaczom.
 3. Warunki uczestnictwa:
  •  W biegach mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 14 lat.
  •  W celu wzięcia udziału w biegach należy jednokrotnie dokonać rejestracji na stronie http://itmbw.pl
  • Udział w biegach jest bezpłatny.
 4. Świadczenia organizatorów:
  • Każdy uczestnik otrzymuje jeden numer startowy wraz z agrafkami. Numer obowiązuje podczas każdego startu i w celu szybkiej weryfikacji uzyskanego czasu zaleca się przynoszenie go na każdy z biegów. Numery startowe można odbierać w dniu biegów od ok. 10 do 20 minut przed biegiem. Osoby niezapisane elektronicznie otrzymują zwrotne numer startowe.
   * W przypadku dokonania rejestracji na bieg wcześniej (do 5 dni roboczych) istnieje możliwość spersonalizowanego numeru, tzn. (dla chętnych) na numerze może być wydrukowane np. imię i nazwisko zawodnika lub pseudonim.
  • Istnieje możliwość zostawienia swoich niewielkich gabarytowo rzeczy w miejscu startu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
  • Przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za ukończenie 25, 50 i 100 (itd.) biegów.
  • Po ukończeniu 25 i 50 biegów można zamówić okolicznościową koszulkę. Cena koszulki wynosi 10 zł. Płatność tylko przelewem na konto organizatora.
  • Wysokość nagród jest zależna od hojności sponsorów.
 5. Wyniki i klasyfikacje
  • Wyniki OPEN każdego z biegów są publikowane możliwie najszybciej na stronie http://itmbw.pl. Zbiorcze listy wyników będą publikowane na zakończenie roku, po ostatnim z biegów.
  • Po każdym z biegów (do 5 dni roboczych) publikowane są zbiorcze listy wyników (zakładka lista startowa) w klasyfikacji OPEN (osobno dla kobiet i mężczyzn), według punktacji:
   – 5 km: 1 miejsce – 100 punktów, 2 miejsce – 99 punktów, 3 miejsce – 98 punktów itd.
   – 10 km: 1 miejsce – 100 punktów, 2 miejsce – 99 punktów, 3 miejsce – 98 punktów itd.
   Punkty na dystansie 10 km są mnożone przez współczynnik wynoszący: 1,1.
  • Osoby za zajęcie powyżej 100 miejsca otrzymują 1 punkt za udział w każdym biegu. Za pomoc w organizacji wydarzenia otrzymuje się 100 punktów (maksymalnie 500 pkt.). Dla Wolontariuszy przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za pomoc przy 25, 50 i 100 (itd.) biegach.
  • Podczas końcowej klasyfikacji decyduje suma punktów uzyskanych podczas wszystkich biegów.
  • Zawodnicy startujący na dystansie 5 km i 10 km będą klasyfikowani razem, w dwóch klasyfikacjach generalnych.
  • Rozdanie nagród w kategoriach OPEN (punkty zdobyte podczas całego roku) nastąpi 12 stycznia 2019 roku podczas 6. Urodzin Stowarzyszenia I Ty Możesz Być Wielki – ITMBW Kraków.
 6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator nie zapewnia opieki medycznej i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy uczestnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie;
  • Zawody będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. W razie zmian zamieszczona zostanie
   informacja na stronie internetowej biegów;
  • Bieg może podlegać rejestracji przez organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnictwo w biegu stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku.
  • Numery startowe należy umieścić na odzieży wierzchniej, z przodu koszulki, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu;
  • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • Nie dopuszcza się startu zawodników Nordic Walking, na rolkach, z wózkami dziecięcymi, innymi pojazdami oraz ze zwierzętami;
  • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami. Zaleca się start w biegu z indywidualnym oświetleniem (lampki, czołówki)
   i ubiór z elementami odblaskowymi
  • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani;
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb Organizatora biegu;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu.

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wszystkie pytania dotyczące biegów należy kierować na biuro@itmbw.pl

Organizatorzy