I Ty Możesz Biegać Wieczorem – Regulamin Cyklu

Organizatorem cotygodniowych biegów I Ty Możesz Biegać Wieczorem (w skr. ITMBWieczorem) jest Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki – ITMBW Kraków”. Biegi mają charakter koleżeńsko-towarzyski.

 1.  Termin:
  Sezon ITMBWieczorem trwa od 21.03.2024 r. do 28.11.2024 r. Biegi rozgrywane są w każdy czwartek o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w dni świąteczne o czym poinformuje z wyprzedzeniem na swoim facebooku.
 2.  Trasa:
  •  Biegi organizowane są na krakowskich Bulwarach Wiślanych na dystansach:
   5 km i 10 km (do wyboru). UWAGA! W marcu, kwietniu, listopadzie i grudniu odbywają się tylko biegi na dystansie 5 km. Istnieje możliwość zmiany trasy przez organizatora w szczególnych przypadkach. O zmianie informacja pojawi się na facebooku.
  • Trasa biegu nr 1: Start biegu na Bulwarze Czerwieńskim na wysokości DH Jubilat. Trasa wiedzie Bulwarami Wiślanymi w stronę Wawelu, a następnie aż do mostu przy ul. Starowiślnej (2,5 km), gdzie następuje „nawrotka” do miejsca startu, które jest zarazem metą biegu. W przypadku biegu na dystansie 10 km, trasę należy pokonać dwukrotnie.
  • Trasa biegu nr 2: wiedzie Bulwarami Wiślanymi nieopodal Mostu Dębnickiego, (po przeciwnej stronie niż trasa nr 1) a następnie aż do Szaniec Polowy na ul. Tynieckiej (2,5 km), gdzie następuje „nawrotka” do miejsca startu, które jest zarazem metą biegu. W przypadku biegu na dystansie 10 km, trasę należy pokonać dwukrotnie.
  • Trasa nr 1 i nr 2 będą stosowane wymiennie.
   • Trasa 1 – marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień
   • Trasa 2 – maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
  • Limit czasu na pokonanie trasy biegu: 5km: 40 minut, 10 km: 1 godzina – zalecamy start w biegu na 10 km tylko zaawansowanym biegaczom.
  • Bieg organizowany na zasadach koleżeńskich z wykorzystaniem tras spacerowych. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania ostrożności i zwracania uwagi na pieszych.
 3. Warunki uczestnictwa:
  •  W biegach mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 14 lat.
  •  W celu wzięcia udziału w biegach należy jednokrotnie dokonać rejestracji na stronie http://itmbw.pl
  • Wydrukować swój numer startowy i/lub barcode. Możecie to zrobić TUTAJ.
  • Udział w biegach jest bezpłatny.
 4. Świadczenia organizatorów:
  • Istnieje możliwość zostawienia swoich niewielkich gabarytowo rzeczy w miejscu startu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
  • Po ukończeniu 25 i 50 biegów można zamówić okolicznościową koszulkę (jak na zdjęciach).
  • Nowość!  Uczestnicy, którzy ukończyli 100 biegów uzyskują prawo zamówienia specjalnej niebieskiej koszulki przygotowanej na tą okazję. Cena wszystkich koszulek wynosi 20 zł/szt.
   Płatność tylko przelewem na konto organizatora.  Nr konta: 67 2490 0005 0000 4530 2634 3203
   W tytule: „Udział w biegu ITMBW – ………..” (w miejscu kropek podać imię i nazwisko). Chęć nabycia koszulek proszę składać na adres email: grzegorz.ksiazek@itmbw.pl
 •                                                                                     
 1. Wyniki i klasyfikacje
  • Wyniki OPEN każdego z biegów są publikowane możliwie najszybciej na stronie http://itmbw.pl. Zbiorcze listy wyników będą publikowane na zakończenie roku, po ostatnim z biegów.
  • Po każdym z biegów (do 5 dni roboczych) publikowane są zbiorcze listy wyników (zakładka lista startowa) w klasyfikacji OPEN (osobno dla kobiet i mężczyzn), według punktacji:
   – 5 km: 1 miejsce – 100 punktów, 2 miejsce – 99 punktów, 3 miejsce – 98 punktów itd.
   – 10 km: 1 miejsce – 100 punktów, 2 miejsce – 99 punktów, 3 miejsce – 98 punktów itd.
   Punkty na dystansie 10 km są mnożone przez współczynnik wynoszący: 1,1.
  • Osoby za zajęcie powyżej 100 miejsca otrzymują 1 punkt za udział w każdym biegu. Za pomoc w organizacji wydarzenia otrzymuje się 100 punktów (maksymalnie 500 pkt.). Dla Wolontariuszy przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za pomoc przy 25, 50 i 100 (itd.) biegach.
  • Klasyfikacja punktowa służy tylko i wyłącznie oszacowaniu regularności i poziomu sportowego na tle innych uczestników.
 2.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator nie zapewnia opieki medycznej i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy uczestnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie;
  • Zawody będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. W razie zmian zamieszczona zostanie
   informacja na stronie internetowej biegów;
  • Bieg może podlegać rejestracji przez organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnictwo w biegu stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku.
  • Numery startowe należy umieścić na odzieży wierzchniej, z przodu koszulki, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu;
  • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • Nie dopuszcza się startu zawodników Nordic Walking, na rolkach, z wózkami dziecięcymi, innymi pojazdami oraz ze zwierzętami;
  • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami. W okresach, gdy bieg będzie odbywał się po zmroku zaleca się start w biegu z indywidualnym oświetleniem (lampki, czołówki) i ubiórem z elementami odblaskowymi;
  • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani;
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb Organizatora biegu;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu.
  • W przypadku zmiany Regulaminu organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie uczestników cyklu.

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizatorzy