I Ty Możesz Biegać Wieczorem – Regulamin Cyklu

Organizatorem cotygodniowych biegów I Ty Możesz Biegać Wieczorem (w skr. ITMBWieczorem) jest Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki – ITMBW Kraków”. Biegi mają charakter koleżeńsko-towarzyski.

     1. Termin:

 1. Sezon ITMBWieczorem trwa od 21.03.2024 r. do 28.11.2024 r.
 2. Biegi rozgrywane są w każdy czwartek o godz. 20:00.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w dni świąteczne o czym poinformuje z wyprzedzeniem na swoim facebooku.

    2. Trasa:

 1.  Biegi organizowane są na krakowskich Bulwarach Wiślanych na dystansach:
  5 km i 10 km (do wyboru). UWAGA! W marcu, kwietniu, listopadzie i grudniu odbywają się tylko biegi na dystansie 5 km. Istnieje możliwość zmiany trasy przez organizatora w szczególnych przypadkach. O zmianie informacja pojawi się na facebooku.
 2. Trasa biegu nr 1: Start biegu na Bulwarze Czerwieńskim na wysokości DH Jubilat. Trasa wiedzie Bulwarami Wiślanymi w stronę Wawelu, a następnie aż do mostu przy ul. Starowiślnej (2,5 km), gdzie następuje „nawrotka” do miejsca startu, które jest zarazem metą biegu. W przypadku biegu na dystansie 10 km, trasę należy pokonać dwukrotnie.
 3. Trasa biegu nr 2: wiedzie Bulwarami Wiślanymi nieopodal Mostu Dębnickiego, (po przeciwnej stronie niż trasa nr 1) a następnie aż do Szaniec Polowy na ul. Tynieckiej (2,5 km), gdzie następuje „nawrotka” do miejsca startu, które jest zarazem metą biegu. W przypadku biegu na dystansie 10 km, trasę należy pokonać dwukrotnie.
 4. Trasa nr 1 i nr 2 będą stosowane wymiennie.
 5. Trasa 1 – marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień
 6. Trasa 2 – maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
 7. Limit czasu na pokonanie trasy biegu: 5km: 40 minut, 10 km: 1 godzina – zalecamy start w biegu na 10 km tylko zaawansowanym biegaczom.
 8. Bieg organizowany na zasadach koleżeńskich z wykorzystaniem tras spacerowych. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania ostrożności i zwracania uwagi na pieszych i rowerzystów.

    3. Warunki uczestnictwa:

 1. W biegach mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 14 lat.
 2. W celu wzięcia udziału w biegach należy jednokrotnie dokonać rejestracji na stronie http://itmbw.pl
 3. Wydrukować lub zapamiętać swój numer identyfikacyjny (barcode) otrzymany podczas rejestracji . Możecie to zrobić TUTAJ.
 4. Udział w biegach jest bezpłatny.

    4. Świadczenia organizatorów:

 1. Istnieje możliwość zostawienia swoich niewielkich gabarytowo rzeczy w miejscu startu.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
 3. Po ukończeniu 25 i 50 biegów można zamówić okolicznościową koszulkę (jak na zdjęciach).
 4. Nowość!  Uczestnicy, którzy ukończyli 100 biegów uzyskują prawo zamówienia specjalnej niebieskiej koszulki przygotowanej na tą okazję. Cena wszystkich koszulek wynosi 20 zł/szt.
  Płatność tylko przelewem na konto organizatora.  Nr konta: 67 2490 0005 0000 4530 2634 3203
  W tytule: „Udział w biegu ITMBW – ………..” (w miejscu kropek podać imię i nazwisko). Chęć nabycia koszulek proszę składać na adres email: grzegorz.ksiazek@itmbw.pl

                                                                 

    5. Wyniki i klasyfikacje

 1. Wyniki OPEN każdego z biegów są publikowane możliwie najszybciej na stronie http://itmbw.pl. Zbiorcze listy wyników będą publikowane na zakończenie roku, po ostatnim z biegów.
 2. Po każdym z biegów (do 5 dni roboczych) publikowane są zbiorcze listy wyników (zakładka „Wyniki”) w klasyfikacji OPEN (osobno dla kobiet i mężczyzn), według punktacji:
  – 5 km: 1 miejsce – 100 punktów, 2 miejsce – 99 punktów, 3 miejsce – 98 punktów itd.
  – 10 km: 1 miejsce – 100 punktów, 2 miejsce – 99 punktów, 3 miejsce – 98 punktów itd.
  Punkty na dystansie 10 km są mnożone przez współczynnik wynoszący: 1,1.
 3. Osoby za zajęcie powyżej 100 miejsca otrzymują 1 punkt za udział w każdym biegu. Za pomoc w organizacji wydarzenia otrzymuje się 100 punktów (maksymalnie 500 pkt.). Dla Wolontariuszy przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za pomoc przy 25, 50 i 100 (itd.) biegach.
 4. Klasyfikacja punktowa służy tylko i wyłącznie oszacowaniu regularności i poziomu sportowego na tle innych uczestników.

    6. Klasyfikacja Decathlon

 1. Od 20.06.2024 współorganizatorem cyklu jest Decathlon Kraków
 2. Klasyfikacja Decathlon bazuje na wynikach ze strony https://itmbw.pl/itmbwieczorem-wyniki/.
 3. Na koniec sezonu firma Decathlon ufunduje atrakcyjne nagrody dla najlepszych i najbardziej wytrwałych uczestników. Wśród nagród znajdą się między innymi: biegowy sprzęt sportowy, karty podarunkowe oraz wiele innych produktów, które pomogą osiągać jeszcze lepsze wyniki sportowe!
 4. Bezwzględnym warunkiem zakwalifikowania się do rywalizacji i walki o nagrody jest udział w co najmniej 50% treningów do końca sezonu.
 5. Aby zakwalifikować się do rywalizacji, należy zapisać się każdorazowo przed biegiem na stronie „Decathlon Go” pod linkiem  https://bit.ly/3Xewqv0

    7Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy uczestnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie;
 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, Organizator ma prawo odwołać bieg informując wcześniej na swojej stronie na facebooku https://www.facebook.com/itmbw;
 3. Bieg może podlegać rejestracji przez organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnictwo w biegu stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku.
 4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 5. Nie dopuszcza się startu zawodników Nordic Walking, na rolkach, z wózkami dziecięcymi, innymi pojazdami oraz ze zwierzętami;
 6. Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami. W okresach, gdy bieg będzie odbywał się po zmroku zaleca się start w biegu z indywidualnym oświetleniem (lampki, czołówki) i ubiorem z elementami odblaskowymi;
 7. Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani;
 8. Podczas trwania biegu oraz w strefie startu/mety należy ze względów bezpieczeństwa zwrócić szczególną uwagę na pieszych oraz rowerzystów poruszających się po tej samej trasie;
 9. Prosi się o zachowanie ostrożności przy pokonywaniu nawrotek znajdujących się na trasie;
 10. Po przekroczeniu linii mety, należy przejść na bok, aby nie blokować ścieżki pieszym i rowerzystom;
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb Organizatora biegu;
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu.
 13. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie uczestników cyklu.

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizatorzy