Kontakt


e-mail: biuro@itmbw.pl

 

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu: Rafał Oświęcimka
e-mail:  rafal.oswiecimka@itmbw.pl   tel. +48 791 867 707
zadania: koordynacja imprez biegowych

Członek Zarządu: Mateusz Gałązka 
e-mail: mateusz.galazka@itmbw.pl
zadania: HR, rekrutacja nowych klubowiczów

Członek Zarządu: Judyta Lech
e-mail: judyta.lech@itmbw.pl
zadania: treningi, szkolenia i rozwój klubowiczów

Członek Zarządu: Magdalena Rychlik
e-mail: magdalena.rychlik@itmbw.pl
zadania: oferty współpracy, sponsoring

Członek Zarządu: Agnieszka Dziedziniewicz
e-mail: agnieszka.dziedziniewicz@itmbw.pl
zadania: sponsoring

Członek Zarządu: Ewelina Kempa
e-mail: ewelina.kempa@itmbw.pl
zadania: social media, zamówienia 

       Członek Zarządu: Tomasz Opyrchał
       e-mail: tomasz.opyrchal@itmbw.pl
       zadania: logistyka