Walne zebranie 2022

Za nami Walne Zebranie Stowarzyszenia „I Ty Możesz Być Wielki”. Czyli nasz coroczny, wynikający ze Statutu, obowiązek. Spotkaliśmy się w gronie 45 z 68 osób uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu i przeszliśmy do podsumowania kolejnego roku naszej działalności.
Po otwarciu spotkania, stwierdzeniu quorum, przedstawieniu porządku obrad, przeszliśmy do wyboru Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji skrutacyjnej. Następnie procedowaliśmy projekty uchwał. Po wielu pytaniach i krótkiej dyskusji niemal jednogłośnie zatwierdziliśmy sprawozdanie finansowe oraz  sprawozdanie merytoryczne za rok 2021. Tym samym zebrani udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Następnie omówiliśmy sprawy bieżące. Już w najbliższych tygodniach czekają nas wyjazdy w Bieszczady i do Krościenka, szykuje się nam także większy wyjazd zagraniczny, jeszcze w tym roku zorganizujemy ok. 250 treningów biegowych. Powoli ruszamy także z przygotowaniami do naszych przyszłorocznych imprez biegowych. W skrócie, dzieje się! Wielkie podziękowania dla wszystkich obecnych wczoraj Członkiń i Członków Stowarzyszenia!