Regulamin Biegiem na Bagry 6!

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”

e-mail: biuro@itmbw.pl


2. CEL IMPREZY

 • Zaproszenie wszystkich biegaczy i mieszkańców Krakowa na imprezę biegową w atmosferze sportowej rywalizacji;
 • Promocja krakowskiego Zalewu Bagry i Dzielnicy XIII Podgórze jako miejsca przyjaznego najprostszej formie aktywności sportowej – biegania;
 • Rozegranie drugiej imprezy z cyklu biegów „I Ty Możesz Być Wielki 2020/2021″.

3. TERMIN I MIEJSCE*

Sobota, 19 czerwca 2021 r.: 

 • Biegi dla dzieci na dystansach od 50 m do 300 m;

Niedziela, 20 czerwca 2021 r.:

 • crossowy biegi główne: 10 km (bieg główny) i 3 km (bieg towarzyszący);
 • Start i Meta zlokalizowane na terenie Klubu Żeglarskiego HORN;
 • dekoracja zwycięzców na terenie Klubu Żeglarskiego HORN.

*Ze względu na pandemię COVID-19 terminy przeniesione z 19 kwietnia 2020 roku.


4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegach na dystansach 10 km i 3 km mogą wziąć udział osoby, które:

 • do dnia 20.06.2021 roku ukończą 15 rok życia przy dystansie 10 km, , a na 3 km – 12 rok życia;
 • dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj: zapisy na bieg lub w Biurze Zawodów w dniu 19 lub 20 czerwca 2021 roku;
 • uiszczą opłatę startową;
 • okażą dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną);
 • podpiszą przy odbiorze pakietu startowego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu, znajomości niniejszego regulaminu, jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.
 • W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest okazanie uzupełnionego i podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia dostępnego w Biurze Zawodów. Zgoda powinna zostać złożona w chwili odbioru pakietu startowego. Brak pisemnej zgody opiekuna prawnego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z biegu.
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym numerem startowym przez okazanie podpisanego Upoważnienia oraz Oświadczenia.
 • W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zgłoszeni do biegu, z nadanym i odebranym od Organizatora numerem startowym.
 • Limit uczestników opłaconych to: 500 osób na 10 km, 250 osób na 3 km, 100 osób na biegi dla dzieci;
 • Limit czasu na pokonanie trasy biegów to 1 godzina 20 minut dla 10 km, 40 minut dla 3 km.

5. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota, 19 czerwca 2021 roku:

  • 16:00 – 20:00 – możliwość odbioru pakietów startowych w Biurze Zawodów;
  • 17:45 – zakończenie wydawania pakietów na biegi dla dzieci;
  • 18:00 – 18:40 – biegi dla dzieci;
  • 19:00 – dekoracja biegów dla dzieci (na terenie KŻ Horn);

Niedziela, 20 czerwca 2021 roku:

  • 7:30 – otwarcie Biura Zawodów, wydawanie pakietów;
  • 9:45 – zakończenie wydawania pakietów na 10 km;
  • 10:00 – start biegu na dystansie 10 km;
  • 11:30  dekoracja zwycięzców biegów na 10 km;
  • 11:35 – zakończenie wydawania pakietów na 3 km;
  • 11:45 – start biegu na dystansie 3 km;
  • 12:15  dekoracja zwycięzców biegów na 3 km,
  • 12:30  oficjalne zakończenie zawodów.

*Podział na tury w biegu na 10km zostanie dokonany na podstawie deklarowanych czasów ukończenia biegu. W wypadku zmiany przepisów dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 możliwe będzie zniesienie podziału na tury. 


6. BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT

 • Biuro zawodów oraz zaplecze biegu (przebieralnie, depozyt odzieży) znajdować się będą na terenie Klubu Żeglarskiego HORN Kraków.
 • Biuro Zawodów będzie czynne:
  • W dniu 19 czerwca 2021 roku (sobota) w godzinach 16:00 – 20:00;
  • W dniu 20 czerwca 2021 roku (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:40.
 • Depozyt odzieży będzie czynny w dniu zawodów w godzinach 8:00 – 12:30. Worki na odzież będą do pobrania w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
 • Na terenie Biura Zawodów obowiązuje nakaz noszenia maseczki oraz zachowania dystansu społecznego.

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia można dokonać:
  • elektroniczne: przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie zapisy na bieg , który będzie aktywny do dnia 14 czerwca 2021 roku;
  • w Biurze zawodów 19-20 czerwca 2021 r. (w przypadku niewykorzystania limitu miejsc)
 • Za pełne zgłoszenie uznaje się zapis wraz z opłatą, sam zapis przez formularz nie daje gwarancji miejsca w zawodach.
 • Opłata wpisowa wynosi:

Bieg Główny 10 km

 • 60 zł – do 31 stycznia 2020;
 • 70 zł – do 14 czerwca 2021;
 • 70 zł – płatne gotówką 19-20 czerwca 2021 r. w Biurze zawodów (w przypadku niewykorzystania limitu miejsc)

Bieg 3 km

 • 50 zł – do 31 stycznia 2020;
 • 60 zł – do 14 czerwca 2021;
 • 60 zł – płatne gotówką 19-20 czerwca 2021 r. w Biurze zawodów (w przypadku niewykorzystania limitu miejsc)

Opłatę startową należy wpłacać przelewem automatycznym albo przelewem bankowym na konto:

Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”

Podgórki 22, 30-616 Kraków

Tytuł przelewu:  BNB6, Imię i Nazwisko, data urodzenia

Numer konta Alior Bank:    13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na inną osobę do 14 czerwca 2021 r. po dodatkowym uiszczeniu opłaty cedującej w kwocie 10 zł na ten sam rachunek, na który należy wpłacać opłatę startową. Po tym terminie nie ma już możliwości przepisania pakietu startowego.
 • Nadanie opłaty na liście zapisów po wykonaniu przelewu na konto bankowe następuje do 7 dni roboczych po uiszczeniu opłaty startowej. Przelewy będą przyjmowane wyłącznie do 15 czerwca 2021 r. Przelewy, które otrzymamy po tym terminie nie zostaną uznane i zostaną zwrócone na konto nadawcy.
 • Za pełne zgłoszenie uznaje się zapis wraz z opłatą, sam zapis przez formularz nie daje gwarancji miejsca w zawodach.
 • Opłaty są przyjmowane do momentu wyczerpania limitu zawodników;
KARNETY
 • Istnieje możliwość zakupienia karnetu na wszystkie 4 biegi cyklu „I Ty Możesz Być Wielki 2020/2021”. Karnet obejmuje:
  • 5. Bieg Walentynkowy – 16.02.2020 r.
  • Biegiem na Bagry 6! – 20.06.2021 r. 
  • 8. Bieg Swoszowicki – 27.06.2021 r. 
  • Biegiem na Zakrzówek 5! – 29.08.2021 r.
 • Zapisując się na wszystkie cztery biegi (niezależnie od wybranego dystansu) otrzymuje się rabat 20 zł.
 • Karnet należy opłacić do 10 lutego 2020 r.
 • Karnet można opłacić za pomocą przelewu na wyżej podane konto biegu z dopiskiem w tytule przelewu „Karnet ITMBW 2020, Imię i nazwisko, Rok urodzenia”.
 • Istnieje możliwość dokonania automatycznego przelewu po wypełnieniu zgłoszenia, rabat zostanie naliczony jeśli podczas wybierania dystansu zaznaczymy pole zapisania się na cykl i zapiszemy się na wszystkie pozostałe biegi.
EKSPOZYTOR
 • Istnieje możliwość zakupu ekspozytora do zestawu medali w cenie 40 zł.
 • Ekspozytor należy zamówić podczas wypełniania zgłoszenia na „Biegiem na Zakrzówek 5!”.
 • Ekspozytor można opłacić razem przy dokonaniu przelewu za opłatę startową dopisując w treści przelewu “+ ekspozytor”, powiększając kwotę przelewu o 40 zł. 
 • Ekspozytor należy opłacić do 1 lipca 2021 r.

8. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 • W pakiecie startowym znajdować się będzie:
  • numer startowy,
  • agrafki,
  • kubek,
  • posiłek regeneracyjny;
 • Istnieje możliwość znalezienia się w pakiecie także dodatkowych elementów w zależności od hojności sponsorów. Osoby, które dokonają opłaty w Biurze Zawodów nie mają gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego;
 • Organizator zapewnia punkt odświeżania na trasie oraz na mecie zawodów;
 • Na trasie oraz na mecie biegów zapewniona zostanie opieka medyczna;
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy, odlewany medal;

9. KLASYFIKACJE

Bieg Główny 10 km:

 • OPEN kobiet i mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
  • Kobiety:
   • K-18:   14 – 29 lat;
   • K-30:   30 – 39 lat;
   • K-40:   40 – 49 lat;
   • K-50:   50 – 59 lat;
   • K-60:   60 lat i powyżej.
  • Mężczyźni:
   • M-18:   14 – 29 lat;
   • M-30:   30 – 39 lat;
   • M-40:   40 – 49 lat;
   • M-50:   50 – 59 lat;
   • M-60:   60 lat i powyżej.

Bieg 3 km:

 • OPEN kobiet i mężczyzn;

10. NAGRODY

Bieg Główny 10 km,

 • nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)
  • za zajęcie I miejsca;
  • za zajęcie II miejsca;
  • za zajęcie III miejsca.
 • nagrody w kategoriach wiekowych (kobiety, mężczyźni) za zajęcie I, II, III miejsca. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

Bieg 3 km

 • nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)
  • za zajęcie I miejsca;
  • za zajęcie II miejsca;
  • za zajęcie III miejsca.
 • Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w zależności od hojności sponsorów. W razie podjęcia decyzji o organizacji dodatkowych klasyfikacji zostaną one ogłoszone przez Organizatora nie później niż 5 dni przed terminem zawodów.
 • W przypadku nieodebrania nagrody podczas ceremonii dekoracji, istnieje możliwość odebrania jej do 5 dni roboczych po zakończonej imprezie, po wcześniejszym kontakcie za pomocą adresu mailowego: biuro@itmbw.pl.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Biegu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z Administratorem, w tym w szczególności firmie obsługującej pomiar czasu.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo sprostowania danych osobowych,
  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo usunięcia danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: magdalena.rychlik@itmbw.pl.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania Uczestników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
 • Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu;
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie). Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami;
 • Nie dopuszcza się do startu zawodników ze zwierzętami;
 • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani;
 • Nie dopuszcza się startu osób uprawiających nordic walking, z wózkami dziecięcymi oraz na wózkach inwalidzkich.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie najpóźniej do 13 czerwca 2021 roku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor biegu

Rafał Oświęcimka

Regulamin biegów dla dzieci

Biegiem na Bagry 6!

 • Biegi rozegrane zostaną w dniu 19 czerwca 2021 roku w godz. 18:00 – 18:40 na terenie zielonym nieopodal Zalewu Bagry. 
 • Trasy biegów zostaną wyznaczone i taśmowane w postaci pętli.
 • Start pierwszego biegu rozpocznie się o 18:00. Start biegów będzie co ok. 5 minut w kolejności od najkrótszego do najdłuższego.
 • Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymają w pakiecie startowym: numer startowy, posiłek regeneracyjny i agrafki, a po ukończeniu biegu okolicznościowe pamiątkowe medale;
 • Podział na dystanse i roczniki:
  • 50 m – dzieci urodzone w roku 2016 bądź później;
  • 100 m – dzieci urodzone w latach 2014-2015;
  • 200 m – dzieci urodzone w latach 2012-2013;
  • 300 m – dzieci urodzone w latach 2010-2011 (oraz 11-latki);
 • Zapisy dzieci do udziału w zawodach odbywać się będą za pomocą formularza zapisów dostępnego na stronie zapisy na bieg oraz w Biurze Zawodów 19 czerwca 2021 roku (w przypadku niewykorzystania limitu miejsc).
 • Opłata za udział dziecka w zawodach wynosi 20 zł i jest uiszczana przelewem bankowym do dnia 14 czerwca 2021 r. na konto:

Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”

Podgórki 22, 30-616 Kraków

Tytuł przelewu:    Bieg Dzieci – BNB6 , Imię i Nazwisko, Rok urodzenia

Numer konta Alior Bank:      13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • Rodzice lub prawni opiekunowie (lub uprawnieni opiekunowie grup np. trenerzy zorganizowanych grup sportowych) podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów, okazują swój dowód osobisty i legitymację/e szkolną dziecka/dzieci. Dodatkowo okazują podpisane Oświadczenie wypełnione przez rodziców lub prawnych opiekunów, m.in. o wyrażeniu zgody na udział w biegu, wzięciu odpowiedzialności podczas biegu, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu, znajomości regulaminu, jego akceptacji oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia imprezy.
 • Dla najlepszych 3 pierwszych dziewczynek i 3 pierwszych chłopców w każdym z biegów przewidziane są dyplomy i nagrody. Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz. 19:00.
 • Każdy uczestnik biegów dostanie medal.
 • Limit uczestników wynosi 100 osób, stąd bardzo prosimy o wcześniejsze uiszczanie opłat startowych oraz zapisywanie się drogą elektroniczną. Za pełne zgłoszenie przyjmuje się zapis wraz z opłatą.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi biorącymi udział w biegach dla dzieci.