Regulamin Biegiem na Zakrzówek 5!

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”

e-mail: biuro@itmbw.pl

2. CEL IMPREZY

 • Zaproszenie biegaczy na imprezę w atmosferze sportowej rywalizacji;
 • Promocja krakowskiego zalewu Zakrzówek jako miejsca przyjaznego najprostszej formie aktywności sportowej – biegania;
 • Rozegranie czwartej imprezy z cyklu biegów „I Ty Możesz Być Wielki 2020/2021″.

3. TERMIN I MIEJSCE

Niedziela, 29 sierpnia 2021 roku;

 • Biuro zawodów oraz zaplecze biegu (przebieralnie, depozyt odzieży) zostanie zorganizowane na terenie Wydziału Chemii UJ przy ulicy Gronostajowa 2 w Krakowie
 • Start biegów planowany jest na Alei Wawelskiej przy ul. prof. Łojasiewicza 11 w Krakowie;

Dystanse biegów to crossowe: 10 km (Bieg Główny), 3 km (bieg towarzyszący) oraz od 50m do 300m (biegi dla dzieci – regulamin na dole strony).

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegach na dystansach 10 km i 3 km mogą wziąć udział osoby, które:

 • do dnia 29.08.2021 roku ukończą dla biegu na 10 km – 14 rok życia, a na 3 km – 10 rok życia.
 • dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj:  zapisy na bieg ;
 • uiszczą opłatę startową do 23 sierpnia lub w Biurze Zawodów;
 • okażą dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną) i podpiszą przy odbiorze pakietu startowego oświadczenie m.in. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu, znajomości niniejszego regulaminu, jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy. W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest okazanie uzupełnionego i podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia – zgody rodzica.
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym numerem startowym przy okazaniu stosownego podpisanego Upoważnienia.
 • Limit liczby uczestników wynosi 500 osób na 10 km, 250 osób na 3 km oraz 100 uczestników biegów dla dzieci;
 • Limit czasu na pokonanie trasy 10 km wynosi 1 godzinę 20 minut. Dla trasy 3 km jest to 30 min.
 • Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu w powyższym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

5. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota, 28 sierpnia 2021 roku:

 • 16:00 – 20:00 – możliwość odbioru pakietów startowych w Biurze Zawodów

Niedziela, 29 sierpnia 2021 roku:

  • 9:00 – otwarcie Biura Zawodów
  • 10:40 – zakończenie wydawania pakietów na Biegi dla dzieci
  • 11:00 – start biegów dla dzieci
  • 11:40 – zakończenie wydawania pakietów na bieg 3 km
  • 12:00 – start biegu na dystansie 3 km
  • 12:10 – dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci
  • 12:30 – zakończenie wydawania pakietów na bieg na 10 km
  • 13:00 – start biegu na dystansie 10 km
  • 14:30 – dekoracja zwycięzców biegów na 3 km i 10 km, konkurs z nagrodami dla uczestników
  • 15:30 – oficjalne zakończenie zawodów

6. BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT

 • Biuro zawodów zostanie zorganizowane na terenie Wydziału Chemii UJ przy ulicy Gronostajowa 2 w Krakowie.
 • Biuro Zawodów będzie czynne:
  • w sobotę 28.08.2021 w godzinach 16:00-20:00;
  • niedzielę 29.08.2021 w godzinach 9:00-12:30.
 • Depozyt odzieży będzie czynny w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 15:30. Worki na odzież będą do pobrania w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia można dokonać:
  • elektroniczne: przez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ  który będzie aktywny do dnia 23 sierpnia 2021 roku;
  • w Biurze Zawodów 28-29.08.2021 (pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc);
 • Za pełne zgłoszenie się uznaje się zapis wraz z opłatą. Sam zapis przez formularz nie daje gwarancji miejsca w zawodach.
 • Opłata wpisowa wynosi:
Bieg Główny 10 km
 • 60 zł – do 30 czerwca 2021;do 31 lipca 2021 r. (przedłużono niższe opłaty);
 • 70 zł – do 23 sierpnia 2021;
 • 90 zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniach 28-29 sierpnia 2021 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc)
Bieg 3 km
 • 50 zł – do 30 czerwca 2021;do 31 lipca 2021 r. (przedłużono niższe opłaty;
 • 60 zł – do 23 sierpnia 2021.
 • 80 zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniach 28-29 sierpnia 2021 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc)

Opłatę startową należy wpłacać przelewem bankowym na konto:

Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki

Podgórki 22, 30-616 Kraków

Tytuł przelewu:   BNZ5, Imię i Nazwisko, data urodzenia

Numer konta Alior Bank:    13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • Nadanie numeru startowego (zmiana statusu na Opłacono na liście zapisanych zawodników) następuje do 7 dni roboczych po uiszczeniu opłaty startowej. Przelewy będą przyjmowane wyłącznie do 23 sierpnia 2021 r. Po tym terminie będą zwracane do nadawców.
 • Opłaty są przyjmowane do momentu wyczerpania limitu zawodników.
 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej do 23 sierpnia 2021 r. na inną osobę po dodatkowym uiszczeniu opłaty cedującej w kwocie 10 zł na ten sam rachunek na który należy wpłacać opłatę startową. Po tym terminie nie ma już możliwości przepisania pakietu startowego.
KARNETY
 • Istnieje możliwość zakupienia karnetu na wszystkie 4 biegi cyklu „I Ty Możesz Być Wielki 2020/2021”. Karnet obejmuje:
  • 5. Bieg Walentynkowy – 16.02.2020 r.
  • Biegiem na Bagry 6! – 20.06.2021 r. 
  • 8. Bieg Swoszowicki – 27.06.2021 r. 
  • Biegiem na Zakrzówek 5! – 29.08.2021 r.
 • Zapisując się na wszystkie cztery biegi (niezależnie od wybranego dystansu) otrzymuje się rabat 20 zł.
 • Karnet należy opłacić do 10 lutego 2020 r.
 • Karnet można opłacić za pomocą przelewu na wyżej podane konto biegu z dopiskiem w tytule przelewu „Karnet ITMBW 2020, Imię, Nazwisko, Rok urodzenia”.
 • Istnieje możliwość dokonania automatycznego przelewu po wypełnieniu zgłoszenia, rabat zostanie naliczony jeśli podczas wybierania dystansu zaznaczymy pole zapisania się na cykl i zapiszemy się na wszystkie pozostałe biegi.
EKSPOZYTOR
 • Istnieje możliwość zakupu ekspozytora do zestawu medali w cenie 40 zł.
 • Ekspozytor należy zamówić podczas wypełniania zgłoszenia na „Biegiem na Zakrzówek 5!”.
 • Ekspozytor można opłacić razem przy dokonaniu przelewu za opłatę startową wpisując w treści przelewu “+ ekspozytor”, powiększając kwotę przelewu o 40 zł. 
 • Ekspozytor należy opłacić do 1 lipca 2021 r.
 • Ekspozytor będzie do odbioru podczas imprezy Biegiem na Zakrzówek 5! w Biurze Zawodów w czasie godzin pracy Biura Zawodów.
8. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 • W pakiecie startowym znajdować się będzie:
  • koszulka techniczna;
  • numer startowy;
  • Istnieje możliwość znalezienia się w pakiecie także dodatkowych elementów w zależności od hojności sponsorów.
  • Organizator zapewnia punkt odświeżania na biegu oraz na mecie zawodów.
  • Na trasie oraz na mecie biegów zapewniona zostanie opieka medyczna.
  • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy, odlewany medal,

9. KLASYFIKACJE

Bieg Główny 10 km:

 • OPEN kobiet i mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
 • Kobiety:
  • K-18:   15 – 29 lat;
  • K-30:   30 – 39 lat;
  • K-40:   40 – 49 lat;
  • K-50:   50 – 59 lat;
  • K-60:   60 lat i powyżej.
 • Mężczyźni:
  • M-18:   15 – 29 lat;
  • M-30:   30 – 39 lat;
  • M-40:   40 – 49 lat;
  • M-50:   50 – 59 lat;
  • M-60:   60 lat i powyżej.

Bieg 3 km:

 • OPEN kobiet i mężczyzn.

10. NAGRODY

Bieg Główny 10 km:

nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)

 • za zajęcie I miejsca;
 • za zajęcie II miejsca;
 • za zajęcie III miejsca.
 • nagrody w kategoriach wiekowych (kobiety, mężczyźni) za zajęcie I, II, III miejsca. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

Bieg 3 km:

nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)

 • za zajęcie I miejsca;
 • za zajęcie II miejsca;
 • za zajęcie III miejsca.
 • Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w zależności od hojności sponsorów. W razie podjęcia decyzji o organizacji dodatkowych klasyfikacji zostaną one ogłoszone przez Organizatora nie później niż 7 dni przed terminem zawodów.

W przypadku nieodebrania nagrody podczas ceremonii dekoracji zwycięzców, istnieje możliwość odebrania jej do 5 dni roboczych po zakończonej imprezie, po wcześniejszym kontakcie za pomocą adresu mailowego: biuro@itmbw.pl

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Biegu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z Administratorem, w tym w szczególności firmie obsługującej pomiar czasu.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo sprostowania danych osobowych,
  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo usunięcia danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: magdalena.rychlik@itmbw.pl.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania Uczestników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 • Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu.
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie). Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami.
 • Nie dopuszcza się do startu zawodników ze zwierzętami.
 • Nie dopuszcza się startu zawodników nordic walking na dystansie 10 km, wózkami dziecięcymi, innymi pojazdami oraz ze zwierzętami;
 • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia limitu Uczestników imprezy. Organizator zastrzega sobie także prawo podzielenia biegu na tury w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ze względów bezpieczeństwa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie najpóźniej do 23 sierpnia 2021 roku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Rafał Oświęcimka

 Dyrektor biegu

 

Regulamin biegów dla dzieci

Biegiem na Zakrzówek 5!

 

 • Biegi rozegrane zostaną w dniu 29 sierpnia 2021 roku w godz. 11:00 – 11:30.  Trasy biegów zostaną wyznaczone i taśmowane w postaci pętli. Miejsce biegów dla dzieci zostanie oznaczone na mapie trasy biegu.
 • Start pierwszego biegu rozpocznie się o 11:00. Start biegów będzie co ok. 5 minut w kolejności od najkrótszego do najdłuższego.
 • Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymają w pakiecie startowym: numer startowy i agrafki, a po ukończeniu biegu okolicznościowe pamiątkowe medale.
 • Podział na dystanse i roczniki:
  • 50 m – dzieci urodzone w roku 2016 bądź później;
  • 100 m – dzieci urodzone w latach 2014-2015;
  • 200 m – dzieci urodzone w latach 2012-2013;
  • 300 m – dzieci urodzone w latach 2010-2011 (oraz 11-latki);
 • Zapisy dzieci do udziału w zawodach odbywać się będą elektronicznie za pomocą formularza zapisów dostępnego TUTAJ oraz w Biurze Zawodów 28 i 29 sierpnia 2021 roku.
 • Opłata za udział dziecka w zawodach wynosi 20 zł i jest uiszczana przelewem bankowym do dnia 19 sierpnia 2021 r. na konto:

I Ty Możesz Być Wielki,

Podgórki 22, 30-616 Kraków

Tytuł przelewu:   Bieg Dzieci – BNZ5 , Imię i Nazwisko, data ur.

Numer konta Alior Bank:  13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • W dniu biegu bardzo prosimy o wcześniejszy odbiór pakietów startowych i przyjście na miejsce startu biegu.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie (lub uprawnieni opiekunowie grup np. trenerzy zorganizowanych grup sportowych) podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów, okazują swój dowód osobisty i legitymację/e szkolną dziecka/dzieci. Przy odbiorze pakietu należy również podpisać zgodę rodzica lub przynieść podpisaną, dostępną tutaj.
 • Dla najlepszych 3 pierwszych dziewczynek i 3 pierwszych chłopców w każdym z biegów przewidziane są dyplomy i nagrody. Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz. 12:10.
 • Każdy uczestnik biegów dostanie medal.
 • Ceremonia dekoracji odbędzie się obok Biura Zawodów.
 • Limit uczestników wynosi 100 osób, stąd bardzo prosimy o wcześniejsze uiszczanie opłat startowych oraz zapisywanie się drogą elektroniczną. Za pełne zgłoszenie przyjmuje się zapis wraz z opłatą.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi biorącymi udział w biegach dla dzieci.