Regulamin Biegiem na Zakrzówek 4!

bnz1a

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”
e-mail: biuro@itmbw.pl


2. CEL IMPREZY

 • Zaproszenie biegaczy na imprezę w atmosferze sportowej rywalizacji;
 • Promocja krakowskiego zalewu Zakrzówek jako miejsca przyjaznego najprostszej formie aktywności sportowej – biegania;
 • Rozegranie czwartej imprezy z cyklu biegów I Ty Możesz Być Wielki 2019.

3. TERMIN I MIEJSCE

Niedziela, 25 sierpnia 2019 roku;

 • Biuro Zawodów oraz zaplecze biegu zlokalizowane będą na terenie obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. prof. Łojasiewicza 11 w Krakowie;
 • Start biegów planowany jest na Alei Wawelskiej;
 • Dystanse biegów to crossowe: 10 km (Bieg Główny), 3 km (bieg towarzyszący) oraz od 50m do 300m (biegi dla dzieci – regulamin na dole strony).


4. LIMIT CZASU

 • Limit czasu na pokonanie trasy 10 km wynosi 1 godzinę 20 minut. Dla trasy 3 km jest to 30 min.
 • Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu w powyższym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegach na dystansach 10 km i 3 km mogą wziąć udział osoby, które:

 • do dnia 23.09.2019 roku ukończą dla biegu na 10 km – 15 rok życia, a na 3 km – 12 rok życia.
 • dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj:  zapisy na bieg lub w Biurze zawodów (do wyczerpania limitu miejsc);
 • uiszczą opłatę startową;
 • okażą dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną) i podpiszą przy odbiorze pakietu startowego oświadczenie m.in. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu, znajomości niniejszego regulaminu, jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy. W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest okazanie uzupełnionego i podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia dostępnego na dole strony.
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym numerem startowym przy okazaniu dostępnego na dole strony stosownego podpisanego Upoważnienia z kserokopią dowodu osobistego oraz Oświadczenia.
 • Limit liczby uczestników wynosi 850 uczestników biegów na 3 km i 10 km (łącznie) oraz 200 uczestników biegów dla dzieci.

6. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota, 24 sierpnia 2019 roku:

16:00 – 20:00 – możliwość odbioru pakietów startowych w Biurze Zawodów.

Niedziela, 25 sierpnia 2019 roku:

9:00 – otwarcie Biura Zawodów, przyjmowanie zgłoszeń;
10:40 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń na Biegi dla dzieci;
11:00 – start biegów dla dzieci;
11:40 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń na bieg 3 km;
12:00 – start biegu na dystansie 3 km;
12:10 – dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci;
12:30 – zakończenie przyjmowania zapisów na bieg na 10 km;
13:00 – start biegu na dystansie 10 km;
Po biegu będzie możliwy odbiór statuetek dla „karnetowców”;
14:30 – dekoracja zwycięzców biegów na 3 km i 10 km, konkurs z nagrodami dla uczestników;
15:30 – oficjalne zakończenie zawodów.


7. BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT

 • Biuro zawodów oraz zaplecze biegu (przebieralnie, depozyt odzieży) zlokalizowane będą na terenie obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. prof. Łojasiewicza 11 w Krakowie.
 • Biuro Zawodów będzie czynne:
  w sobotę 24.08.2019 w godzinach 16:00-20:00;
  w niedzielę 25.08.2019 w godzinach 9:00-12:30.
 • Depozyt odzieży będzie czynny w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 15:30. Worki na odzież będą do pobrania w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia można dokonać:
 • elektroniczne: przez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ  który będzie aktywny do dnia 19 sierpnia 2019 roku;
 • w Biurze Zawodów w dniach 24-25 sierpnia 2019 r., o ile nie zostanie wyczerpany limit zawodników;
 • Za pełne zgłoszenie się uznaje się zapis wraz z opłatą. Sam zapis przez formularz nie daje gwarancji miejsca w zawodach.
 • Opłata wpisowa wynosi:
Bieg Główny 10 km
 • 50 zł – do 31 maja 2019;
 • 60 zł – do 19 sierpnia 2019;
 • 80 zł płatne gotówką w Biurze Zawodów(w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc)
Bieg 3 km
 • 40 zł – do 31 maja 2019;
 • 50 zł – do 19 sierpnia 2019;
 • 60 zł płatne gotówką w Biurze Zawodów.

Opłatę startową należy wpłacać przelewem bankowym na konto:

Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki
Podgórki 22, 30-616 Kraków
Tytuł przelewu:   BNZ4, Imię i Nazwisko, data urodzenia
Numer konta Alior Bank:    13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • Nadanie numeru startowego (zmiana statusu na Opłacono na liście zapisanych zawodników) następuje do 7 dni roboczych po uiszczeniu opłaty startowej. Przelewy będą przyjmowane wyłącznie do 20 sierpnia 2019 r. Po tym terminie będą zwracane do nadawców.
 • Opłaty są przyjmowane do momentu wyczerpania limitu zawodników.
 • Organizator nie daje gwarancji na zapis w Biurze Zawodów ze względu na ograniczoną liczbę pakietów startowych.
 • Opłacenie pakietu w Biurze Zawodów nie daje gwarancji na otrzymanie pełnego pakietu startowego.

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej do 19.08.2019 r. na inną osobę po dodatkowym uiszczeniu opłaty cedującej w kwocie 10 zł na ten sam rachunek na który należy wpłacać opłatę startową. Po tym terminie nie ma już możliwości na przepisanie pakietu startowego.


9. KARNETY

  • Istnieje możliwość zakupienia karnetu na wszystkie 4 biegi cyklu „I Ty Możesz Być Wielki 2019” Karnet obejmuje biegi:
   • 4. Bieg Walentynkowy – 10.02.2019 r. – bieg w kategorii „par” lub „do wzięcia” (karnet obejmuje tylko jedną osobę)
   • Biegiem na Bagry 5! – 14.04.2019 r. – 10 km
   • 7. Bieg Swoszowicki – 26.05.2019 r. – 10 km
   • Biegiem na Zakrzówek 4! – 25.08.2019 r. – 10 km
  • Osoby, które wykupiły karnet oraz ukończyły 4 biegi otrzymają statuetkę, która będzie możliwa do odebrania na zakończenie cyklu biegów podczas imprezy Biegiem na Zakrzówek 4!, w dniu 25.08.2019 r.
  • Karnet należy opłacić do:
   • 4 lutego 2019 roku – 220 zł;
   • 8 kwietnia 2019 roku 250 zł (należy od tej kwoty odjąć opłatę startową uiszczoną na 4. Bieg Walentynkowy)
  • Karnet należy opłacić podczas zapisu na Bieg Walentynkowy przelewem (tylko do 4.02) na wyżej podane konto biegu z dopiskiem w tytule przelewu „Karnet ITMBW 2019, Imię, Nazwisko, Rok urodzenia”.
  • W przypadku przepisania pakietu na pojedynczy bieg przez osobę, która wykupiła karnet, nie jest przepisywana możliwość uzyskania statuetki.

10. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 • W pakiecie startowym znajdować się będzie:
 • chusta wielofunkcyjna;
 • numer startowy;
 • Istnieje możliwość znalezienia się w pakiecie także dodatkowych elementów w zależności od hojności sponsorów.
 • Organizator zapewnia punkt odświeżania na biegu oraz na mecie zawodów.
 • Na trasie oraz na mecie biegów zapewniona zostanie opieka medyczna.
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy, odlewany medal,

Po ukończeniu biegu na zawodników będzie czekać posiłek regeneracyjny. 


11. KLASYFIKACJE

Bieg Główny 10 km:

 • OPEN kobiet i mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

Kobiety:

K-18:   15 – 29 lat;
K-30:   30 – 39 lat;
K-40:   40 – 49 lat;
K-50:   50 – 59 lat;
K-60:   60 lat i powyżej.

Mężczyźni:

M-18:   15 – 29 lat;
M-30:   30 – 39 lat;
M-40:   40 – 49 lat;
M-50:   50 – 59 lat;
M-60:   60 lat i powyżej.

Bieg 3 km:

OPEN kobiet i mężczyzn.


12. NAGRODY

Bieg Główny 10 km:

nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)

 • za zajęcie I miejsca;
 • za zajęcie II miejsca;
 • za zajęcie III miejsca.
 • nagrody w kategoriach wiekowych (kobiety, mężczyźni) za zajęcie I, II, III miejsca. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

Bieg 3 km:

nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)

 • za zajęcie I miejsca;
 • za zajęcie II miejsca;
 • za zajęcie III miejsca.
 • Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami podatkowymi zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w zależności od hojności sponsorów. W razie podjęcia decyzji o organizacji dodatkowych klasyfikacji zostaną one ogłoszone przez Organizatora nie później niż 7 dni przed terminem zawodów.

W przypadku nieodebrania nagrody podczas ceremonii dekoracji zwycięzców, istnieje możliwość odebrania jej do 5 dni roboczych po zakończonej imprezie, po wcześniejszym kontakcie za pomocą adresu mailowego: biuro@itmbw.pl


13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Biegu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z Administratorem, w tym w szczególności firmie obsługującej pomiar czasu.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo sprostowania danych osobowych,
  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo usunięcia danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: magdalena.rychlik@itmbw.pl.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania Uczestników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 • Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu.
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie). Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami.
 • Nie dopuszcza się do startu zawodników ze zwierzętami.
 • Nie dopuszcza się startu zawodników nordic walking na dystansie 10 km, wózkami dziecięcymi, innymi pojazdami oraz ze zwierzętami;
 • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia limitu Uczestników imprezy. Organizator zastrzega sobie także prawo podzielenia biegu na tury w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ze względów bezpieczeństwa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie najpóźniej do 20 sierpnia 2019 roku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Rafał Oświęcimka

 Dyrektor biegu

 


Regulamin biegów dla dzieci

Biegiem na Zakrzówek 4!

 • Biegi rozegrane zostaną w dniu 25 sierpnia 2019 roku w godz. 11:00 – 11:30.  Trasy biegów zostaną wyznaczone i taśmowane w postaci pętli. Miejsce biegów dla dzieci zostanie oznaczone na mapie trasy biegu.
 • Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymają w pakiecie startowym: numer startowy i agrafki, a po ukończeniu biegu okolicznościowe pamiątkowe medale oraz posiłek regeneracyjny.
 • Harmonogram biegów z podziałem na dystanse, godziny i roczniki:
  • 50 m (godz. 10:30) – dzieci urodzone w roku 2014 bądź później;
  • 100 m (ok. godz. 10:35) – dzieci urodzone w latach 2012-2013;
  • 200 m (ok. godz. 10:40) – dzieci urodzone w latach 2010-2011;
  • 300 m (ok. godz. 10:45) – dzieci urodzone w latach 2008-2009;
 • Zapisy dzieci do udziału w zawodach odbywać się będą za pomocą formularza zapisów dostępnego TUTAJ oraz w Biurze Zawodów (czynnym w dniu: 24.08.2019 r. w godz. 16:00 – 20:00 oraz 25.08.2019 r. od godz. 09:00 do 10:40).
 • Opłata za udział dziecka w zawodach wynosi 15 zł i jest uiszczana przelewem bankowym do dnia 8 kwietnia 2019 r. na konto:

I Ty Możesz Być Wielki,
ul. Podgórki 22,    30-616 Kraków

Tytuł przelewu:   Bieg Dzieci – BNZ4 , Imię i Nazwisko, data ur.

Numer konta Alior Bank:      13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • W przypadku nie wyczerpania puli miejsc jest możliwość również zapisu w Biurze Zawodów. W dniu biegu bardzo prosimy o wcześniejszy odbiór pakietów startowych i przyjście na miejsce startu biegu.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie (lub uprawnieni opiekunowie grup np. trenerzy zorganizowanych grup sportowych) podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów, okazują swój dowód osobisty i legitymację/e szkolną dziecka/dzieci. Dodatkowo okazują podpisane Oświadczenie/nia (dostępne poniżej) wypełnione przez rodziców lub prawnych opiekunów, m.in. o wyrażeniu zgody na udział w biegu, wzięciu odpowiedzialności podczas biegu, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu, znajomości regulaminu, jego akceptacji oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia imprezy.
 • Dla najlepszych 3 pierwszych dziewczynek i 3 pierwszych chłopców w każdym z biegów przewidziane są dyplomy i nagrody. Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz. 12:10.
 • Każdy uczestnik biegów dostanie medal.
 • Posiłki będą wydawane przy Biurze Zawodów, odbędzie się tam również ceremonia dekoracji.
 • Limit uczestników wynosi 200 osób, stąd bardzo prosimy o wcześniejsze uiszczanie opłat startowych oraz zapisywanie się drogą elektroniczną. Za pełne zgłoszenie przyjmuje się zapis wraz z opłatą.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi biorącymi udział w biegach dla dzieci.