Regulamin Biegiem na Zakrzówek 4!

bnz1a

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”
e-mail: biuro@itmbw.pl


2. CEL IMPREZY

 • Zaproszenie biegaczy na imprezę w atmosferze sportowej rywalizacji;
 • Promocja krakowskiego zalewu Zakrzówek jako miejsca przyjaznego najprostszej formie aktywności sportowej – biegania;
 • Rozegranie czwartej imprezy z cyklu biegów I Ty Możesz Być Wielki 2019.

3. TERMIN I MIEJSCE

Niedziela, 25 sierpnia 2019 roku;

 • Biuro Zawodów oraz zaplecze biegu zlokalizowane będą na terenie obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. prof. Łojasiewicza 11 w Krakowie;
 • Start biegów planowany jest na Alei Wawelskiej;
 • Dystanse biegów to crossowe: 10 km (Bieg Główny), 3 km (bieg towarzyszący) oraz od 50m do 300m (biegi dla dzieci – regulamin na dole strony).


4. LIMIT CZASU

 • Limit czasu na pokonanie trasy 10 km wynosi 1 godzinę 20 minut. Dla trasy 3 km jest to 30 min.
 • Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu w powyższym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegach na dystansach 10 km i 3 km mogą wziąć udział osoby, które:

 • do dnia 23.09.2019 roku ukończą dla biegu na 10 km – 15 rok życia, a na 3 km – 12 rok życia.
 • dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj:  zapisy na bieg ;
 • uiszczą opłatę startową do 19 sierpnia;
 • okażą dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną) i podpiszą przy odbiorze pakietu startowego oświadczenie m.in. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu, znajomości niniejszego regulaminu, jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy. W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest okazanie uzupełnionego i podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia – zgody rodzica.
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym numerem startowym przy okazaniu stosownego podpisanego Upoważnienia.
 • Limit liczby uczestników wynosi 850 uczestników biegów na 3 km i 10 km (łącznie) oraz 150 uczestników biegów dla dzieci.

6. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota, 24 sierpnia 2019 roku:

16:00 – 20:00 – możliwość odbioru pakietów startowych w Biurze Zawodów.

Niedziela, 25 sierpnia 2019 roku:

9:00 – otwarcie Biura Zawodów (nie ma możliwości zapisu w Biurze Zawodów);
10:40 – zakończenie wydawania pakietów na Biegi dla dzieci;
11:00 – start biegów dla dzieci;
11:40 – zakończenie wydawania pakietów na bieg 3 km;
12:00 – start biegu na dystansie 3 km;
12:10 – dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci;
12:30 – zakończenie wydawania pakietów na bieg na 10 km;
13:00 – start biegu na dystansie 10 km;
Po biegu będzie możliwy odbiór statuetek dla „karnetowców”;
14:30 – dekoracja zwycięzców biegów na 3 km i 10 km, konkurs z nagrodami dla uczestników;
15:30 – oficjalne zakończenie zawodów.


7. BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT

 • Biuro zawodów oraz zaplecze biegu (przebieralnie, depozyt odzieży) zlokalizowane będą na terenie obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. prof. Łojasiewicza 11 w Krakowie.
 • Biuro Zawodów będzie czynne:
  w sobotę 24.08.2019 w godzinach 16:00-20:00;
  w niedzielę 25.08.2019 w godzinach 9:00-12:30.
 • Depozyt odzieży będzie czynny w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 15:30. Worki na odzież będą do pobrania w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia można dokonać:
 • elektroniczne: przez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ  który będzie aktywny do dnia 19 sierpnia 2019 roku;
 • w Biurze Zawodów nie ma możliwości zapisu i opłacenia pakietu;
 • Za pełne zgłoszenie się uznaje się zapis wraz z opłatą. Sam zapis przez formularz nie daje gwarancji miejsca w zawodach.
 • Opłata wpisowa wynosi:
Bieg Główny 10 km
 • 50 zł – do 31 maja 2019;
 • 60 zł – do 19 sierpnia 2019.
Bieg 3 km
 • 40 zł – do 31 maja 2019;
 • 50 zł – do 19 sierpnia 2019.

Opłatę startową należy wpłacać przelewem bankowym na konto:

Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki
Podgórki 22, 30-616 Kraków
Tytuł przelewu:   BNZ4, Imię i Nazwisko, data urodzenia
Numer konta Alior Bank:    13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • Nadanie numeru startowego (zmiana statusu na Opłacono na liście zapisanych zawodników) następuje do 7 dni roboczych po uiszczeniu opłaty startowej. Przelewy będą przyjmowane wyłącznie do 20 sierpnia 2019 r. Po tym terminie będą zwracane do nadawców.
 • Opłaty są przyjmowane do momentu wyczerpania limitu zawodników.

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej do 19.08.2019 r. na inną osobę po dodatkowym uiszczeniu opłaty cedującej w kwocie 10 zł na ten sam rachunek na który należy wpłacać opłatę startową. Po tym terminie nie ma już możliwości na przepisanie pakietu startowego.


9. KARNETY

  • Istnieje możliwość zakupienia karnetu na wszystkie 4 biegi cyklu „I Ty Możesz Być Wielki 2019” Karnet obejmuje biegi:
   • 4. Bieg Walentynkowy – 10.02.2019 r. – bieg w kategorii „par” lub „do wzięcia” (karnet obejmuje tylko jedną osobę)
   • Biegiem na Bagry 5! – 14.04.2019 r. – 10 km
   • 7. Bieg Swoszowicki – 26.05.2019 r. – 10 km
   • Biegiem na Zakrzówek 4! – 25.08.2019 r. – 10 km
  • Osoby, które wykupiły karnet oraz ukończyły 4 biegi otrzymają statuetkę, która będzie możliwa do odebrania na zakończenie cyklu biegów podczas imprezy Biegiem na Zakrzówek 4!, w dniu 25.08.2019 r.
  • Karnet należy opłacić do:
   • 4 lutego 2019 roku – 220 zł;
   • 8 kwietnia 2019 roku 250 zł (należy od tej kwoty odjąć opłatę startową uiszczoną na 4. Bieg Walentynkowy)
  • Karnet należy opłacić podczas zapisu na Bieg Walentynkowy przelewem (tylko do 4.02) na wyżej podane konto biegu z dopiskiem w tytule przelewu „Karnet ITMBW 2019, Imię, Nazwisko, Rok urodzenia”.
  • W przypadku przepisania pakietu na pojedynczy bieg przez osobę, która wykupiła karnet, nie jest przepisywana możliwość uzyskania statuetki.

10. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 • W pakiecie startowym znajdować się będzie:
 • chusta wielofunkcyjna;
 • numer startowy;
 • Istnieje możliwość znalezienia się w pakiecie także dodatkowych elementów w zależności od hojności sponsorów.
 • Organizator zapewnia punkt odświeżania na biegu oraz na mecie zawodów.
 • Na trasie oraz na mecie biegów zapewniona zostanie opieka medyczna.
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy, odlewany medal,

Po ukończeniu biegu na zawodników będzie czekać posiłek regeneracyjny. 


11. KLASYFIKACJE

Bieg Główny 10 km:

 • OPEN kobiet i mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

Kobiety:

K-18:   15 – 29 lat;
K-30:   30 – 39 lat;
K-40:   40 – 49 lat;
K-50:   50 – 59 lat;
K-60:   60 lat i powyżej.

Mężczyźni:

M-18:   15 – 29 lat;
M-30:   30 – 39 lat;
M-40:   40 – 49 lat;
M-50:   50 – 59 lat;
M-60:   60 lat i powyżej.

Bieg 3 km:

OPEN kobiet i mężczyzn.


12. NAGRODY

Bieg Główny 10 km:

nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)

 • za zajęcie I miejsca;
 • za zajęcie II miejsca;
 • za zajęcie III miejsca.
 • nagrody w kategoriach wiekowych (kobiety, mężczyźni) za zajęcie I, II, III miejsca. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

Bieg 3 km:

nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)

 • za zajęcie I miejsca;
 • za zajęcie II miejsca;
 • za zajęcie III miejsca.
 • Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w zależności od hojności sponsorów. W razie podjęcia decyzji o organizacji dodatkowych klasyfikacji zostaną one ogłoszone przez Organizatora nie później niż 7 dni przed terminem zawodów.

W przypadku nieodebrania nagrody podczas ceremonii dekoracji zwycięzców, istnieje możliwość odebrania jej do 5 dni roboczych po zakończonej imprezie, po wcześniejszym kontakcie za pomocą adresu mailowego: biuro@itmbw.pl


13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Biegu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z Administratorem, w tym w szczególności firmie obsługującej pomiar czasu.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo sprostowania danych osobowych,
  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo usunięcia danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: magdalena.rychlik@itmbw.pl.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania Uczestników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 • Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu.
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie). Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami.
 • Nie dopuszcza się do startu zawodników ze zwierzętami.
 • Nie dopuszcza się startu zawodników nordic walking na dystansie 10 km, wózkami dziecięcymi, innymi pojazdami oraz ze zwierzętami;
 • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia limitu Uczestników imprezy. Organizator zastrzega sobie także prawo podzielenia biegu na tury w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ze względów bezpieczeństwa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie najpóźniej do 20 sierpnia 2019 roku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Rafał Oświęcimka

 Dyrektor biegu

 


Regulamin biegów dla dzieci

Biegiem na Zakrzówek 4!

 • Biegi rozegrane zostaną w dniu 25 sierpnia 2019 roku w godz. 11:00 – 11:30.  Trasy biegów zostaną wyznaczone i taśmowane w postaci pętli. Miejsce biegów dla dzieci zostanie oznaczone na mapie trasy biegu.
 • Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymają w pakiecie startowym: numer startowy i agrafki, a po ukończeniu biegu okolicznościowe pamiątkowe medale oraz posiłek regeneracyjny.
 • Harmonogram biegów z podziałem na dystanse, godziny i roczniki:
  • 50 m (godz. 11:00) – dzieci urodzone w roku 2014 bądź później;
  • 100 m (ok. godz. 11:05) – dzieci urodzone w latach 2012-2013;
  • 200 m (ok. godz. 11:10) – dzieci urodzone w latach 2010-2011;
  • 300 m (ok. godz. 11:15) – dzieci urodzone w latach 2008-2009 (do ukończenia 11 lat);
 • Zapisy dzieci do udziału w zawodach odbywać się będą TYLKO elektronicznie za pomocą formularza zapisów dostępnego TUTAJ
 • Opłata za udział dziecka w zawodach wynosi 15 zł i jest uiszczana przelewem bankowym do dnia 19 sierpnia 2019 r. na konto:

I Ty Możesz Być Wielki,
ul. Podgórki 22,    30-616 Kraków

Tytuł przelewu:   Bieg Dzieci – BNZ4 , Imię i Nazwisko, data ur.

Numer konta Alior Bank:      13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • W dniu biegu bardzo prosimy o wcześniejszy odbiór pakietów startowych i przyjście na miejsce startu biegu.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie (lub uprawnieni opiekunowie grup np. trenerzy zorganizowanych grup sportowych) podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów, okazują swój dowód osobisty i legitymację/e szkolną dziecka/dzieci.
 • Dla najlepszych 3 pierwszych dziewczynek i 3 pierwszych chłopców w każdym z biegów przewidziane są dyplomy i nagrody. Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz. 12:10.
 • Każdy uczestnik biegów dostanie medal.
 • Posiłki będą wydawane przy Biurze Zawodów, odbędzie się tam również ceremonia dekoracji.
 • Limit uczestników wynosi 150 osób, stąd bardzo prosimy o wcześniejsze uiszczanie opłat startowych oraz zapisywanie się drogą elektroniczną. Za pełne zgłoszenie przyjmuje się zapis wraz z opłatą.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi biorącymi udział w biegach dla dzieci.