Regulamin 7. Biegu Swoszowickiego

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki Kraków
e-mail: biuro@itmbw.pl


2. CEL IMPREZY

 • Zaproszenie wszystkich biegaczy i mieszkańców Krakowa i Małopolski na imprezę w atmosferze sportowej rywalizacji;
 • Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży;
 • Promocja krakowskich Swoszowic i krakowskiej dzielnicy X Swoszowice jako miejsca przyjaznego najprostszej formie aktywności sportowej – biegania;
 • Rozegranie trzeciej imprezy z cyklu biegów I Ty Możesz Być Wielki 2019.

3. TERMIN I MIEJSCE

Niedziela, 26 maja 2019 roku;

 • Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego „Opatkowianka” (Kraków, ul. Inicjatywy Lokalnej 5).
 • Dystanse biegów to: 10 km (Bieg Główny), 5 km (Swoszowicka Piątka), 1,6 km (Rodzinna Mila) oraz od 50 m do 300 m (biegi dla dzieci – regulamin na dole strony).
 • Start i Meta będą zlokalizowane obok stadionu OSS Opatkowianka, na wysokości bramy wjazdowej do obiektu.
 • Dekoracja zwycięzców na scenie zlokalizowanej obok OSS Opatkowianka.
 • Wydawanie posiłków będzie mieć miejsce przy scenie zlokalizowanej obok OSS Opatkowianka.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegach mogą wziąć udział osoby, które:

 • do dnia 26.05.2019 roku ukończą dla biegu na 10 i 5 km – 14 rok życia, a na 1.6 km – 10 rok życia;
 • dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: zapisy na bieg ;
 • uiszczą opłatę startową;
 • okażą dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną);
 • podpiszą przy odbiorze pakietu startowego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu, znajomości niniejszego regulaminu, jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.
 • W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest okazanie uzupełnionego i podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia dostępnego na dole strony. Zgoda powinna zostać złożona w chwili odbioru pakietu startowego. Brak pisemnej zgody opiekuna prawnego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z biegu.
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym numerem startowym przez okazanie podpisanego Upoważnienia oraz Oświadczenia dostępnego na dole strony.
 • W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zgłoszeni do biegu, z nadanym i odebranym od Organizatora numerem startowym.
 • Limit liczby uczestników wynosi 700 osób na 10 km, po 200 osób na 5 km, Rodzinną Milę oraz biegi dla dzieci;
 • Limit czasu na pokonanie trasy biegów to 1 godzina i 20 minut dla 10 km, 40 minut dla 5 km oraz 20 min dla Rodzinnej Mili.

5. PROGRAM ZAWODÓW

 Sobota, 25 maja 2019  roku:

16:00 – 20:00 – możliwość odbioru pakietów startowych w Biurze Zawodów.

Niedziela, 26 maja 2019 roku:

12:00 – otwarcie Biura Zawodów (nie ma możliwości zapisu w Biurze Zawodów);
13:20 – zakończenie wydawania pakietów na Rodzinną Milę i Swoszowicką Piątkę;
13:30 – start Rodzinnej Mili;
14:00 – start Swoszowickiej Piątki;
14:40 – zakończenie wydawania pakietów na biegi dla dzieci;
15:00 – 15:30 – biegi dla dzieci;
15:30 – zakończenie wydawania pakietów na Bieg Główny;
16:00 – start biegu na dystansie 10 km;
16:10 – dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci;
17:45 – dekoracja zwycięzców biegów na 3 km i 10 km, konkurs z nagrodami dla uczestników;
18:30 – oficjalne zakończenie zawodów.


6. BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT

 • Biuro zawodów oraz zaplecze biegu (przebieralnie, depozyt odzieży) będzie zlokalizowane na terenie Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego „Opatkowianka”;
 • Biuro Zawodów będzie czynne:
  • W dniu 25.05.2019 w godzinach 16:00-20:00;
  • W dniu 26.05.2019 w godzinach 12:00-15:30.
 • Depozyt odzieży będzie czynny w dniu zawodów w godzinach 13:00 – 18:00. Worki na odzież będą do pobrania w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia można dokonać:
 • TYLKO elektroniczne: przez formularz zgłoszeniowy:zapisy na bieg ,który będzie aktywny do dnia 20 maja 2018 roku;
 • Nie ma możliwości zapisu w Biurze Zawodów;
 • Opłata wpisowa wynosi:
Bieg Główny 10 km
 • 50 zł – do 31 marca 2019;
 • 60 zł – do 20 maja 2019;
Bieg 5 km i Rodzinna Mila 1,6 km
 • 40 zł – do 31 marca 2019;
 • 50 zł – do 20 maja 2019;
 • Opłatę startową należy wpłacać przelewem bankowym na konto:

I Ty Możesz Być Wielki
ul. Podgórki 22, 30-616 Kraków
Tytuł przelewu:    7BS, Imię i Nazwisko, data urodzenia
Numer konta Alior Bank:    13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na inną osobę do 20.05.2019 po dodatkowym uiszczeniu opłaty cedującej w kwocie 10 zł na ten sam rachunek, na który należy wpłacać opłatę startową. Po tym terminie nie ma już możliwości przepisania pakietu startowego.
 • Nadanie numeru startowego (zmiana statusu na Opłacono na liście zapisanych zawodników) następuje do 7 dni roboczych po uiszczeniu opłaty startowej. Przelewy będą przyjmowane wyłącznie do 21 maja 2019 roku. Przelewy, które otrzymamy po tym terminie nie zostaną uznane i zostaną zwrócone na konto nadawcy.
 • Za pełne zgłoszenie uznaje się zapis wraz z opłatą, sam zapis przez formularz nie daje gwarancji miejsca w zawodach.
 • Opłaty są przyjmowane do momentu wyczerpania limitu zawodników.
 • Opłacenie pakietu po 1 maja nie daje gwarancji na otrzymanie wybranego rozmiaru koszulki.

 KARNETY

 • Istnieje możliwość zakupienia karnetu na wszystkie 4 biegi cyklu „I Ty Możesz Być Wielki 2019” Karnet obejmuje biegi:
  • 4. Bieg Walentynkowy – 10.02.2019 r. – bieg w kategorii „par” lub „do wzięcia” (karnet obejmuje tylko jedną osobę)
  • Biegiem na Bagry 5! – 14.04.2019 r. – 10 km
  • 7. Bieg Swoszowicki – 26.05.2019 r. – 10 km
  • Biegiem na Zakrzówek 4! – 25.08.2019 r. – 10 km
 • Osoby, które wykupiły karnet oraz ukończyły 4 biegi otrzymają statuetkę, która będzie możliwa do odebrania na zakończenie cyklu biegów podczas imprezy Biegiem na Zakrzówek 4!, w dniu 25.08.2019 r.
 • Karnet należy opłacić do:
  • 4 lutego 2019 roku – 220 zł;
  • 8 kwietnia 2019 roku 250 zł (należy od tej kwoty odjąć opłatę startową uiszczoną na 4. Bieg Walentynkowy)
 • Karnet należy opłacić podczas zapisu na Bieg Walentynkowy przelewem (tylko do 4.02.2019) na wyżej podane konto biegu z dopiskiem w tytule przelewu „Karnet ITMBW 2019, Imię, Nazwisko, Rok urodzenia”.
 • W przypadku przepisania pakietu na pojedynczy bieg przez osobę, która wykupiła karnet, nie jest przepisywana możliwość uzyskania statuetki.

8. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 • W pakiecie startowym znajdować się będzie:
  • Techniczna koszulka biegowa na ramiączkach tj. singlet;
  • numer startowy;
  • Istnieje możliwość znalezienia się w pakiecie także dodatkowych elementów w zależności od hojności sponsorów.
  • Osoby, które dokonają opłaty po 1 maja w nie mają gwarancji otrzymania wybranego rozmiaru koszulki.
 • Organizator zapewnia punkt odświeżania na biegu oraz na mecie zawodów;
 • Na trasie oraz na mecie biegów zapewniona zostanie opieka medyczna;
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy, odlewany medal;
 • Po ukończeniu biegu na zawodników będzie czekać posiłek regeneracyjny oraz herbata.

9. KLASYFIKACJE

 • Bieg Główny 10 km:
 • OPEN kobiet i mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

Kobiety:

K-18:   15 – 29 lat;
K-30:   30 – 39 lat;
K-40:   40 – 49 lat;
K-50:   50 – 59 lat;
K-60:   60 lat i powyżej.

Mężczyźni:

M-18:   15 – 29 lat;
M-30:   30 – 39 lat;
M-40:   40 – 49 lat;
M-50:   50 – 59 lat;
M-60:   60 lat i powyżej.

 • Dodatkowe kategorie:
  • najszybsza mieszkanka i najszybszy mieszkaniec dzielnicy X Swoszowice,
  • najstarsza/szy i uczestniczka/nik.
 • Bieg 5 km i Rodzinna Mila:
  • OPEN kobiet i mężczyzn.

10. NAGRODY

 Bieg Główny

 • nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni):
  • za zajęcie I miejsca;
  • za zajęcie II miejsca;
  • za zajęcie III miejsca.
 • nagrody w kategoriach wiekowych (kobiety, mężczyźni) za zajęcie I, II, III miejsca. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 • Nagrody w dodatkowych kategoriach mogą zostać przyznane osobom, które zostały nagrodzone w OPEN lub kategorii wiekowej.

Bieg 5 km

 • nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)
  • za zajęcie I miejsca;
  • za zajęcie II miejsca;
  • za zajęcie III miejsca.

Rodzinna Mila 1,6 km

 • Nagrody w klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni)
  • za zajecie I miejsca;
  • za zajęcie II miejsca;
  • za zajęcie III miejsca.
 • Kategoria „Najszybsza Rodzina”
  • O zwycięstwie w kategorii decyduje najniższa suma czasów osiągnięta przez 3 osoby w rodzinie;
  • Drużynę tworzą 3 osoby spokrewnione w linii prostej (tj. dziadkowie – rodzice – dzieci), które ukończą bieg na 1,6 km – Rodzinną Milę;
  • Zostaną nagrodzone najlepsze rodziny w poszczególnych kategoriach, zależnych od sumy wieku wszystkich członków drużyny:
   • Do 80 lat,
   • Do 110 lat,
   • Powyżej 110 lat;
  • Zapisy do kategorii rodzin będą prowadzone w Biurze Zawodów w sobotę w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w niedzielę do godziny 13:00.
 • Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w zależności od hojności sponsorów. W razie podjęcia decyzji o organizacji dodatkowych klasyfikacji zostaną one ogłoszone przez Organizatora nie później niż 7 dni przed terminem zawodów.
 • W przypadku nieodebrania nagrody podczas ceremonii dekoracji, istnieje możliwość odebrania jej do 5 dni roboczych po zakończonej imprezie, po wcześniejszym kontakcie za pomocą adresu mailowego: biuro@itmbw.pl

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Biegu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z Administratorem, w tym w szczególności firmie obsługującej pomiar czasu.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo sprostowania danych osobowych,
  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo usunięcia danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: magdalena.rychlik@itmbw.pl.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania Uczestników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 • Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu.
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie). Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami.
 • Nie dopuszcza się do startu zawodników ze zwierzętami.
 • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
 • Zawodnicy nordic walking mają możliwość startu jedynie na dystansie 1.6 km.
 • Nie dopuszcza się startu osób z wózkami dziecięcymi oraz na wózkach inwalidzkich.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie najpóźniej do 15 maja 2019 roku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor biegu
Rafał Oświęcimka


Regulamin biegów dla dzieci
7. Bieg Swoszowicki

 • Biegi rozegrane zostaną w dniu 26 maja 2019 roku w godz. 15:00 – 15:30 na terenie zielonym obok Biura Zawodów. Trasy biegów zostaną wyznaczone i taśmowane w postaci pętli.
 • Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymają w pakiecie startowym: numer startowy i agrafki, a po ukończeniu biegu okolicznościowe pamiątkowe medale oraz posiłek regeneracyjny.
 • Harmonogram biegów z podziałem na dystanse, godziny i roczniki:
  • 50 m (godz. 15:00) – dzieci urodzone w roku 2014 bądź później;
  • 100 m (ok. godz. 15:05) – dzieci urodzone w latach 2012-2013;
  • 200 m (ok. godz. 15:10) – dzieci urodzone w latach 2010-2011;
  • 300 m (ok. godz. 15:20) – dzieci urodzone w latach 2008-2009.
 • Start na każdym dystansie jest osobny dla dziewczyn i chłopców.
 • Zapisy dzieci do udziału w zawodach odbywać się będą za pomocą formularza zapisów dostępnego tutaj: zapisy na bieg
 • Opłata za udział dziecka w zawodach wynosi 15 zł i jest uiszczana przelewem bankowym do dnia 20 maja 2019 r. na konto:

I Ty Możesz Być Wielki,
ul.   Podgórki 22,    30-616 Kraków
Tytuł przelewu:   Bieg Dzieci – 7BS , Imię i Nazwisko, data ur.
Numer konta Alior Bank:      13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • W dniu biegu bardzo prosimy o wcześniejszy odbiór pakietów startowych i przyjście na miejsce startu biegu.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie (lub uprawnieni opiekunowie grup np. trenerzy zorganizowanych grup sportowych) podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów, okazują swój dowód osobisty i legitymację/e szkolną dziecka/dzieci. Dodatkowo okazują podpisane Oświadczenie/nia (dostępne poniżej) wypełnione przez rodziców lub prawnych opiekunów, m.in. o wyrażeniu zgody na udział w biegu, wzięciu odpowiedzialności podczas biegu, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu, znajomości regulaminu, jego akceptacji oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia imprezy.
 • Dla najlepszych 3 pierwszych dziewczynek i 3 pierwszych chłopców w każdym z biegów przewidziane są dyplomy i nagrody. Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz. 17:00.
 • Każdy uczestnik biegów dostanie medal.
 • Posiłki będą wydawane obok sceny, ceremonia dekoracji będzie mieć miejsce na scenie w miasteczku biegowym.
 • Limit uczestników wynosi 200 osób, stąd bardzo prosimy o wcześniejsze uiszczanie opłat startowych oraz zapisywanie się drogą elektroniczną. Za pełne zgłoszenie przyjmuje się zapis wraz z opłatą.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi biorącymi udział w biegach dla dzieci.


UPOWAŻNIENIE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM KONIECZNE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO ZA INNEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW WRAZ Z NUMEREM STARTOWYM


ZGODA RODZICA NA 7. BIEG SWOSZOWICKI