Nadzwyczajne Walne Zebranie ITMBW Kraków

Wieczorem 28.02.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. W strukturach klubu nastąpiło kilka zmian takich jak wybór nowych Członków Zarządu, Komisji Rewizyjneji nadania tytułu Absolwentów oraz Członków Honorowych.

Nowy skład Zarządu prezentuje się następująco:

 • Rafał Oświęcimka (Prezes Zarządu)
 • Judyta Lech (Członek Zarządu)
 • Maciej Burnagiel (Członek Zarządu)
 • Jakub Stano (Członek Zarządu),
 • Mateusz Gałązka (Członek Zarządu).

Komisja Rewizyjna:

 • Wioletta Kucińska (Przewodnicząca)
 • Dominika Izdebska (Wiceprzewodnicząca)
 • Paulina Dziobek (Członek Komisji).

Do członków honorowych dołączyli:

 • Jacek Koziarowski
 • Roman Piątek
 • Piotr Świtalski.

Stowarzyszenie na dzień dzisiejszy liczy 68 zadeklarowanych i aktywnych Członków.

 

Przy okazji spotkania w tak dużych gronie rozmawialiśmy o przygotowaniach do kolejnych naszych biegów, o perspektywach i współpracy z innymi podmiotami. Pomysłów mamy wiele i mamy nadzieję, że te najlepsze zostaną zrealizowane z korzyścią dla nas i dla krakowskich biegaczy.