Komunikat dotyczący zagrożenia wirusem SARS-Cov-2

Komunikat

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na troskę o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników naszych imprez sportowych, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2, Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki” podjęło decyzję o odwołaniu zaplanowanego wydarzenia sportowego „Biegiem na Bagry 6!” w dniu 19 kwietnia 2020 r. Wydarzenie to zostanie odwołane lub przeniesione na termin sierpniowy – ostateczna decyzja na ten temat zostanie podana do 20 kwietnia 2020 r. W przypadku odwołania wydarzenia uczestnikom zostanie zwrócona wniesiona opłata startowa.

Co do „8. Biegu Swoszowickiego”, decyzja o przesunięciu jego terminu (lub dotycząca jego odwołania) zostanie podana do 20 kwietnia 2020 r. Tymczasem organizacja imprezy „Biegiem na Zakrzówek 5” w dniu 30 sierpnia 2020 r. pozostaje bez zmian – wyrażamy nadzieję, że zagrożenie do tego czasu minie i planuje się, że bieg odbędzie się zgodnie z planem.

Ponadto Stowarzyszenie odwołuje na czas nieokreślony organizację cotygodniowych biegów pn. „I Ty Możesz Biegać Wieczorem” (rozgrywane co czwartek o godz 20). Zawieszeniu ulegają także cotygodniowe zajęcia biegowe dla członków Stowarzyszenia (zajęcia odbywają się co środę o godz. 19 z Trenerem Tomaszem Kawikiem). W związku z otrzymanym komunikatem od Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa, tymczasowo odwołane zostają także Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe organizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 19 z Trenerem Radkiem Kłeczkiem).

Pozdrawiam

Rafał Oświęcimka
prezes zarządu
Stowarzyszenia „I Ty Możesz Być Wielki”