Cykl ITMBW Kraków 2016 – Regulamin

1. BIEGI ZALICZANE DO CYKLU

 1. Bieg Walentynkowy14.02 – 5 km (Bieg PAR lub Bieg w kategorii DO WZIĘCIA)
 2. Biegiem na Bagry 2!24.04 – 10 km
 3. 4. Bieg Swoszowicki29.05 – 10 km
 4. Biegiem na Zakrzówek!– 21.08 – 10 km

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

W cyklu biegów mogą wziąć udział osoby, które spełnią wymagania Regulaminu, każdego z wymienionych w pkt 1 biegów;

3. KLASYFIKACJE

  • OPEN (kobiet i mężczyzn) za zajęcie I, II ,III, IV i V miejsca;
  • Kategorie wiekowe (kobiet i mężczyzn):
   Kobiety:

   • K-J: 16 – 19 lat;
   • K-20: 20 – 29 lat;
   • K-30: 30 – 39 lat;
   • K-40: 40 – 49 lat;
   • K-50: 50 – 59 lat;
   • K-60: 60 + lat;

   Mężczyźni:

   • M-J: 16 – 19 lat;
   • M-20: 20 – 29 lat;
   • M-30: 30 – 39 lat;
   • M-40: 40 – 49 lat;
   • M-50: 50 – 59 lat;
   • M-60: 60 + lat;

   W końcowej klasyfikacji będzie brany pod uwagę dokładny rok urodzenia. Osoby będą sklasyfikowane według powyższych klasyfikacji (co 10 lat). W każdej kategorii wiekowej nagradzane będą osoby, które zajęły I, II i III miejsce w swojej kategorii wiekowej.

  • DRUŻYNOWA za zajęcie I, II ,III, IV i V miejsca.
   Za drużynę uznaje się grupę uczestników zrzeszonych w klubie sportowym, grupie biegowej czy stowarzyszeniu sportowym, biegnących w biegu w jednolitych strojach biegowych. By drużyna została sklasyfikowana, wśród jej zawodników musi wystartować co najmniej 5 uczestników, w tym co najmniej 2 kobiety. W każdym biegu cyklu może zmieniać się skład zawodników w obrębie danej drużyny. Możliwe jest formowanie wielu drużyn z jednej organizacji. W przypadku drużyny o miejscu zajętym podczas biegu decydujejak najmniejsza suma czasów 5 członków drużyny.

4. PUNKTACJA CYKLU

 

Punkty przyznawane są ze względu na osiągnięte miejsce w każdym z biegów poniższej punktacji:

Msc. Liczba pkt. Msc. Liczba pkt. Msc. Liczba pkt. Msc. Liczba pkt. Msc. Liczba pkt. Msc. Liczba pkt.
1 100 6 40 11 24 16 15 21 10 26 5
2 80 7 36 12 22 17 14 22 9 27 4
3 60 8 32 13 20 18 13 23 8 28 3
4 50 9 29 14 18 19 12 24 7 29 2
5 45 10 26 15 16 20 11 25 6 30 1

Powyższa punktacja dotyczy zarówno klasyfikacji OPEN, kategorii wiekowych i klasyfikacji drużynowych. Podczas końcowej klasyfikacji decyduje suma punktów uzyskanych podczas całego cyklu biegów. Wyniki za 3 biegi z cyklu dostępne tutaj: Wyniku cyklu.

 

5. NAGRODY

 1. Główną nagrodą za ukończenie cyklu biegów puchary i pamiątkowe dyplomy.W klasyfikacji OPEN, kategoriach wiekowych i drużynowych będą brane pod uwagę osoby/drużyny, które ukończyły cykl 4 biegów.
 2. W klasyfikacji OPEN (kobiety i mężczyźni) zostaną wręczone dyplomy i drobne upominki.
 3. W kategoriach wiekowych (kobiety, mężczyźni) za zajęcie I, II, III miejsca dyplomy i drobne upominki. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych. Kategorie wiekowe obowiązują niezależenie od liczby osób startujących w danej grupie wiekowej.
 4. W klasyfikacji drużynowej pierwsze 5 drużyn otrzyma puchary.
 5. Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w zależności od hojności sponsorów.

Pytania dotyczące Regulaminu cyklu biegów należy kierować na e-mail:biuro@itmbw.pl

 

Organizatorzy

Stowarzyszenie biegaczy I Ty Możesz Być Wielki – ITMBW Kraków

cykl16