3. Bieg Walentynkowy – Regulamin

3. BIEG WALENTYNKOWY
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki
e-mail: biuro@itmbw.pl

 

2. CEL IMPREZY

 • Uczczenie „Święta Zakochanych” w aktywny sposób;
 • Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej;
 • Promocja krakowskiego Parku Jordana jako miejsca przyjaznego biegaczom;
 • Rozegranie pierwszej imprezy z cyklu biegów I Ty Możesz Być Wielki 2018;
 • Świetna zabawa!

 

3. TERMIN

 • Niedziela, 11 lutego 2018 roku,
  • godz. 12:00 – I tura biegu w kategorii „pary”;
  • godz. 12:45 – II tura biegu w kategorii „pary”.
  • godz. 13:30 – bieg w kategorii „do wzięcia”;

W biegu w kategorii „pary”, parę tworzy wyłącznie kobieta i mężczyzna, którzy biegną złączeni specjalną opaską. W biegu w kategorii „do wzięcia” nie ma takich wymagań.

 

4. MIEJSCE I TRASA

 • Miejsce: Park im. Henryka Jordana w Krakowie.Start i meta od strony Al. 3 Maja. Błoń.
 • Trasa biegu „par”:
  Dystans biegu wynosi 5 km. Trasa przebiega parkowymi alejkami. Bieg odbędzie się w formie 4 pętli w kształcie serca. Istnieje możliwość przebiegnięcia mniejszej ilości pętli – takie osoby mogą wziąć udział w losowaniu nagród oraz otrzymają medal, jednak nie będą sklasyfikowane na liście wyników. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 40 minut, jednak jest to jedynie limit organizacyjny i nie należy się nim przejmować, bo zawsze czekamy do ostatniego zawodnika.
 • Trasa biegu w kategorii „do wzięcia”:
  Dystans biegu wynosi 5 km. Trasa przebiega w formie 1 pętli parkowymi alejkami oraz deptakiem dookoła krakowskich Błoń wzdłuż ulic: al. 3 maja, Piastowska, Focha i al. 3 maja. Długość trasy została wyznaczona z zachowaniem reguł ujętych w przepisach PZLA. Pomiar trasy został dokonany skalibrowanym kołem mierniczym. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 40 minut.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W biegu mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy, którzy:
  • do dnia 11 lutego 2018 r. ukończą 12 rok życia;
  • dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: http://pomiar-czasu.pl/ lub w Biurze Zawodów w czasie jego otwarcia;
  • uiszczą opłatę startową;
  • okażą dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną);
  • podpiszą przy odbiorze pakietu startowego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu, znajomości niniejszego regulaminu, jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.
 • W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest okazanie uzupełnionego i podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia dostępnego w zał. 1;
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym numerem startowym przy okazaniu dostępnego w zał. 2 stosownego podpisanego Upoważnienia oraz Oświadczenia.
 • W przypadku biegu par, podczas zapisów dokonuje się wyboru tury, w której się startuje.

 

6. PROGRAM ZAWODÓW

 • Sobota, 10 lutego 2018 roku:
  16:00 – otwarcie Biura Zawodów,
  20:00 – zamknięcie Biura Zawodów,
 • Niedziela, 11 lutego 2018 roku:
  8:00 – otwarcie Biura Zawodów,
  12:00 – start I tury biegu w kategorii „par”,
  12:45 – start II tury biegu w kategorii „par”,
  13:00 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń w Biurze Zawodów,
  13:30 – start biegu w kategorii „do wzięcia”,
  14:30 – rozpoczęcie ceremonii dekoracji zwycięzców,
  15:00 – konkurs z nagrodami przeprowadzony wśród wszystkich uczestników zawodów (Regulamin konkursu stanowi zał. 3 niniejszego Regulaminu),
  15:30 – oficjalne zakończenie zawodów.

 

7. BIURO ZAWODÓW I ZAPLECZE BIEGU

 • Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów;
 • Biuro Zawodów oraz zaplecze biegu, szatnie, natryski i depozyt, znajdować się będą w holu głównym hali Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków przy ul. Reymonta 22 w Krakowie.
 • W celu odebrania pakietu startowego w kategorii „par” wystarczy jedna osoba z pary.

 

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia można dokonać
  – elektroniczne: przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://pomiar-czasu.pl/, który będzie aktywny do dnia 4 lutego 2018 r.;
  – w Biurze Zawodów w dniach 10 i 11 lutego 2018 r., o ile nie zostanie osiągnięty limit uczestników;
 • Opłata wpisowa od osoby wynosi:
  • 40 zł – pierwsze 300 osób (w tym osoby wykupujące karnet na 4 biegi),
  • 50 zł – do 31 grudnia,
  • 60 zł – do 5 lutego
  • 80 zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów (pod warunkiem nie wyczerpania limitu miejsc).
 • Opłatę startową należy wpłacać przelewem bankowym na konto:

I Ty Możesz Być Wielki
ul. Podgórki 22,
30-616 Kraków
Tytuł przelewu: 3BW, Imię i Nazwisko, data urodzenia
Numer konta: 13 2490 0005 0000 4600 1080 5895 (Alior Bank)

 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na inną osobę do 10 lutego 2018 r. po dodatkowym uiszczeniu opłaty cedującej w kwocie 20 zł na ten sam rachunek na który należy wpłacać opłatę startową. W dniu startu nie ma już możliwości przepisania pakietu startowego.
 • Nadanie numeru startowego (zmiana statusu na Opłacono na liście zapisanych zawodników) następuje do 7 dni roboczych po uiszczeniu opłaty startowej. Przelewy będą przyjmowane wyłącznie do 4 lutego 2018 r.
 • W przypadku osób startujących w biegu w kategorii „par” opłatę należy uiścić za każdą osobę.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do uzyskania limitu zgłoszeń. Limit wynosi 300 par w biegu w kategorii „par” oraz 1 000 osób w biegu w kategorii „do wzięcia”.
 • Za pełne zgłoszenie się uznaje się zapis wraz z opłatą, sam zapis przez formularz nie daje gwarancji miejsca w zawodach.

KARNETY

 • Istnieje również możliwość zakupienia karnetu na wszystkie 4 biegi cyklu „I Ty Możesz Być Wielki 2018”. Karnet obejmuje biegi:
 • 3. Bieg Walentynkowy – 11.02.2018 r. – bieg w kategorii „par” lub „do wzięcia” (karnet obejmuje tylko jedną osobę);
 • Biegiem na Bagry 4! – 15.04.2018 r. – 10 km;
 • 6. Bieg Swoszowicki – 27.05.2018 r. – 10 km;
 • Biegiem na Zakrzówek 3! – 23.09.2018 r. – 10 km;
 • Karnet należy opłacić do:
  • 4 lutego 2018 roku – 180 zł;
  • 9 kwietnia 2018 roku – 210 zł(należy od tej kwoty odjąć opłatę startową uiszczoną na 3. Bieg Walentynkowy)
 • Karnet należy opłacić podczas zapisu na Bieg Walentynkowy automatycznym przelewem (tylko do 4.02.2018 r.) lub na wyżej podane konto biegu z dopiskiem w tytule przelewu „Karnet ITMBW 2018, Imię, Nazwisko, Rok urodzenia”.
 • Osoby, które wykupiły karnet oraz ukończyły 4 biegi otrzymają statuetkę przeznaczoną do umieszczenie na niej czterech medali z biegów cyklu, które tworzą łącznie kształt biegowego buta. Statuetka będzie możliwa do odebrania na zakończenie cyklu biegów podczas imprezy Biegiem na Zakrzówek 3!, w dniu 23.09.2018 r.

  9. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 • W pakiecie startowym znajdować się będzie:
  • Okolicznościowa, ciepła czapka termiczna wykonana przez markę Power Canvas – Runspiration.
   Do wyboru będą dwa kolory czapek. W celu odbioru czapki w odpowiadającej wersji kolorystycznej zapraszamy do wcześniejszego jej odebrania w Biurze Zawodów
   – najlepiej w sobotę 10 lutego 2018 r. Każdy uczestnik ma zagwarantowaną jedną czapkę.
  • Numer startowy,
  • Agrafki,
  • Opaski do połączenia osób biegnących w parze (dla osób biegnących w kategorii „par”)
  • Istnieje możliwość znalezienia się w pakiecie także dodatkowych elementów
   w zależności od hojności sponsorów.
  • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy, odlewany medal.
  • Na mecie na zawodników będzie czekać ciepła herbata.
  • Każdy zawodnik na mecie otrzyma wuzetkę.
  • Na trasie oraz na mecie biegów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Osoby, które dokonają opłaty w Biurze Zawodów nie mają gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego.

DOKUPIENIE KOSZULEK MARKI 4F

Istnieje możliwość dokupienia do pakietu startowego koszulki technicznej marki 4F dedykowanej na 3. Bieg Walentynkowy. By zamówić koszulkę należy uzupełnić formularz zamówień dostępnym pod linkiem i dokonać wpłaty w wysokości 45 zł na numer rachunku: 13 2490 0005 0000 4600 1080 5895 (Alior Bank) z dopiskiem w tytule: „Koszulka 3BW, rozmiar … , Imię i Nazwisko, data urodzenia”.

10. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Łączna pula nagród w formie voucherów od Sponsora marki 4F wynosi 10 000 zł.Łączna pula nagród od pozostałych Sponsorów wynosi co najmniej 10 000 zł, w tym m. in.:

  • zegarek Polar M200 od firmy Sport Konsulting;
  • vouchery od firm: Teatr Variete, Źródło Zdrowia i Urody, Dotfizjo, Gorący Potok, Hotel Crocus, Body Chief;
  • odżywki dla sportowców od firmy: Nibi Sport;
  • wejściówki od firm: Infinity Fitness, Park Wodny, Lodowisko Błonia, DiscoPub.
 • Organizator przewiduje puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 • Liczba nagród może się powiększyć w zależności od hojności sponsorów.
 • W kategorii „do wzięcia” nagrodzeni zostaną: 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn.
 • W kategorii „pary” nagrodzone zostanie 6 pierwszych par.
 • W kategorii „pary” nagrodzone zostaną też 3 pierwsze małżeństwa.
 • Nagrody mogą się dublować.
 • Osoby, które pokonają minimum jedną pętlę mogą również wziąć udział w konkursie z nagrodami.
 • Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • W przypadku nie odebrania nagrody podczas ceremonii dekoracji, istnieje możliwość odebrania jej do 5 dni roboczych po zakończonym wydarzeniu po wcześniejszym kontakcie za pomocą adresu mailowego: biuro@itmbw.pl

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
 • Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu;
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie). Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami;
 • Nie dopuszcza się do startu zawodników ze zwierzętami;
 • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani;
 • Nie dopuszcza się startu osób uprawiających nordic walking, z wózkami dziecięcymi oraz na wózkach inwalidzkich.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie najpóźniej do 5 lutego 2018 r.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Rafał Oświęcimka

Dyrektor biegu

 Sponsor główny


Partner Techniczny


 

BW18tlowyd

Zapisz się! Lista startowa Informacje Wydarzenie Fb