I Bieg Swoszowicki

REGULAMIN IMPREZY

Kraków

02.06.2013 r.


I BS - LOGO 2

 

 1.Organizatorzy Biegu:

 

logo 1bWLKS Krakus kolor-NOWE

I Ty Możesz Być Wielki         WLKS Krakus Swoszowice

– ITMBW KRAKÓW

 

Wsparcie techniczne organizacji biegu:

Krakowski Klub Biegacza Dystans

 

 2.Cele imprezy:

 

a.   popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej,

b.   propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej,

c.   promocja Swoszowic jako miejsca przyjaznego dla osób aktywnych sportowo

 

3. Termin i miejsce zawodów:

 

a.   zawody odbędą się 2 czerwca 2013 roku (niedziela) w Krakowie – Swoszowicach,

b.   zawody odbędą się na dystansie: ok. 1.6 km (1 pętla) oraz ok. 5.0 km (3 pętle),

c.   trasa będzie oznakowana co 1 km,

d.   trasa nie posiada atestu PZLA,

e.   start i meta biegu głównego - Swoszowicka Piątka oraz Rodzinnej Mili – przy ulicy Moszyńskiego, Stadion WLKS Krakus Swoszowice,

f.    trasa biegu (asfalt 70%, drogi gruntowe 30%) - teren Uzdrowiska Swoszowice, parkowe ścieżki, asfaltowa droga prowadząca z powrotem do Stadionu.

g.   biuro zawodów, szatnie i depozyt odzieży będą mieścić się w budynku Klubu WLKS Krakus Swoszowice.

 

4. Szczegółowa trasa:

Wybieg z stadionu na ul. Moszyńskiego, skrzyż. Moszyńskiego - Piłkarskiej, alejkami przez teren Uzdrowiska, wylot z parku na ul. Moszyńskiego, skrzyż. Moszyńskiego – Lasogórska, powrót na stadion.

 

 

Trasa Biegu na 1.6 km - "Rodzinna Mila" (1 pętla)

Trasa Biegu na 5 km - "Swoszowicka 5-tka" (3 pętle)

 

5. Program zawodów:

 

a.   biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godz. 13:00 - 14.30,

b.   start biegu:

- Rodzinna Mila, godz. 15.00

- Swoszowicka Piątka, godz. 16.00

c.   depozyt odzieży czynny od godz. od 13:30 do 17.30,

d.   ceremonia nagradzania zwycięzców i zakończenia zawodów – ok. godz.16.40, na scenie w pobliżu startu / mety.

 

6. Warunki uczestnictwa w zawodach:

 

b.   w Rodzinnej Mili mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby mające ukończone 12 lat, za pisemną zgodą przy obecności opiekunów prawnych,

a.   w biegu na 5 km mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby mające ukończone 15 lat, za pisemną zgodą przy obecności opiekunów prawnych,

c.   od uczestników Swoszowickiej Piątki i w Rodzinnej Mili, wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia (na formularzu organizatora). W przypadku zawodnika niepełnoletniego oświadczenie o jego stanie zdrowia podpisuje opiekun prawny.

 

7. Zapisy na zawody oraz opłaty za start w zawodach:

 

a. zapisów do biegu głównego 5 km oraz na Rodzinną milę można dokonywać przez Internet poprzez stronę:

                       Formularz Zgłoszeniowy

lub w dniu zawodów - w Biurze Zawodów,

 b. warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu jest wniesienie opłaty startowej:

 

od 1 maja do 30 maja:

- Rodzinna Mila w wysokości 15 zł.

- Swoszowicka Piątka w wysokości 20 zł.

 

Opłatę startową należy wnosić przelewem na konto Stowarzyszenia:

I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW KRAKÓW:

 

ITMBW Kraków

ul. Podgórki 22

30-616 Kraków

67 2490 0005 0000 4530 2634 3203

z dopiskiem bieg, 1.6 lub 5 km, imię, nazwisko, rok urodzenia.

 c.opłata wniesiona za udział w zawodach nie podlega zwrotowi,

 

8. Świadczenia organizatora:

 

Każdy uczestnik Swoszowickiej Piątki i Rodzinnej Mili otrzyma:

- numer startowy ,

- medal pamiątkowy - pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z Regulaminem,

- opiekę medyczną na trasie biegu,

- napoje na trasie biegu,

-napoje, owoce i słodycze na mecie (w pakiecie końcowym),

 

9. Nagrody

 

            a. Open (Swoszowicka Piątka i Rodzinna Mila) statuetki pamiątkowe:

            - I, II, III miejsce kobiety ,

            - I, II, III miejsce mężczyźni .

 

b. Kategorie dodatkowe:

- junior (do 15-stego roku życia),

- student / studentka,

- senior / seniorka (+60),

 - mieszkaniec Swoszowic,

 - zawodnik WLKS Krakus Swoszowice.

 

Nagrody w kategorii generalnej i dodatkowej nie mogą się dublować.

 

10. Klasyfikacja zwycięzców:

 

a.   generalna kobiet,

b.   generalna mężczyzn.

 

11. Postanowienia końcowe:

 

a.   zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

b.   zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu w widocznym miejscu,

c.   limit czasu dla Rodzinnej Mili wynosi 30 minut, a dla Swoszowickiej Piątce wynosi 1 godzinę.

d.   uczestników zawodów obowiązuje pokonywanie trasy zgodnie z Regulaminem – niedopuszczalne jest skracanie trasy,

e.   każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do zaleceń służb zabezpieczających bieg, zwłaszcza podczas odcinków prowadzących przez drogi publiczne,

f.    uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się na własny koszt,

g.   wniesienie opłaty startowej i przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestnika zawodów,

h.   organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu i podania ich w formie pisemnej do publicznej wiadomości - najpóźniej do 1 godz. przed rozpoczęciem zawodów.

 

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Sędziego Zawodów i Dyrektora zawodów.

 

Kraków, 10.05.2013 r.

Organizatorzy

 

fanpage na Facebooku:

www.facebook.com/BiegSwoszowicki

maratonypolskie.pl:

www.maratonypolskie.pl

Ta strona internetowa może zostawiać na Twoim urządzeniu pliki „cookies”, m.in. w tym celu, żeby strona prawidłowo wyświetlała się na Twoim urządzeniu. Polityka cookies.

Akceptuje polityke cookies z tej strony.